С впечатляващо единодушие прокурорската колегия реши:
Владимир Чавдаров е новият апелативен прокурор на Варна
Съперниците му за поста Вилен Мичев и Стефка Якимова не получиха нито един глас "за"
 
06 юни 2018, 16:08 | Цветелина Янкова | Видяна: 1278
 
 

Владимир Чавдаров Станков е новият административен ръководител на Апелативната прокуратура във Варна. Това реши днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) с впечатляващо единодушие.

Кандидатите в изборната процедура бяха трима. Освен Чавдаров, за поста се бореха и Вилен Мичев -  и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, както и Стефка Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна. Пръв пред Колегията се представи Вилен Мичев, който заяви като приоритетна своя цел поддържането на установените  добри практики и резултати. По думите му, работата в прокуратурата и към момента е много добре организирана, а натовареността е малко под средната.

"Това, че към момента изпълнявам длъжността ръководител на Апелативна прокуратура - Варна ми даде допълнителен стимул и мотивировка да се явя като кандидат в настоящата процедура", заяви Мичев.

При представянето си той отчете и някои тревожни тенденции, сред които фактът,  че натовареността на прокурорите в апелативния район спада, според него най-слабо натоварени са прокурорите, които работят по наказателни дела. "Загубихме поглед върху досъдебните производства, които се водят от окръжните прокуратури над 6 месеца, както и дали се спазват сроковете за вземане на мерките за неотклонение", констатира още Мичев.

По думите му има и проблеми в разследването "Не само от следователите, а и от полицаите. Ние можем да свършим някаква работа, така че да подпомогнем решаването на тези проблеми и тези дела да влизат в съда", заяви още кандидатът.

Втори поред се представи новият апелативен прокурор на Варна Владимир Чавдаров.

"Специфично за апелативния регион е, че в него са ситуирани и 6 окръжни прокуратури и 20 районни прокуратури. Регионът е крупен, индустриален и селскостопански, като в него са застъпени основни отрасли на промишлеността. Варненска и Добричка област са външни граници на Европейския съюз. С оглед на миграцията на студенти и работници, а през летния период и на туристи, освен почтени граждани, често хора с престъпни намерения пренасят индивидуално и в групи своята престъпна дейност в района. Всички тези елементи извършват данъчни престъпления, престъпления срещу европейските фондове, срещу личността, престъпления свързани с трафик на хора, стоки и наркотици. Ако бъда избран, ще насоча усилията си в посока на повишаване на ефективността на работата на прокурорите, следователите и служителите в апелативната прокуратура, както и за повишаване на ефективността на работата на колегите от районните и окръжните прокуратури", поясни Чавдаров.

Той допълни още, че ще има нулева толерантност към опитите за намеса в работата на прокурорите. Необходимо, според него, е да се повиши и правната квалификация на магистратите и служителите, посредством периодични обучения, да се подобри и качеството на прокурорските актове, важно е и засилването на контролните функции по отношение на окръжните прокуратури, както и по делата, взети на специален надзор. Според него, специално внимание заслужава и увеличаването на броя на бързите производства.

За Чавдаров е изключително важно и спазването на стриктна финансова дисциплина и налагането на контрол при изпълняването на обществените поръчки, също така оптимизирането на деловодната работа, както и на работата с унифицираната информационна система УИС 2.

Последният кандидат  - Стефка Якимова - поясни пред кадровиците, че визията й за управление на Апелативна прокуратура – Варна е в две насоки – като орган на съдебната власт, както и като орган за контрол на териториалните прокуратури.

Регулярни общи събрания, обучения за магистрати и служители, поддържане на добър микроклимат и дисциплина – това бяха основните приоритети, представени от кандидата. Важен, според нея, е и въпросът за срочното произнасяне на прокурорите по преписките и делата, както и контролът върху работата и механизмите за назначаване на служителите в Апелативната прокуратура.

Като друга цел тя си е поставила завишаване на контролно-ревизионната дейност. Според нея това ще спомогне за оправянето на препоръки, както и за констатирането на пропуски и нарушения. Специално внимание би трябвало да се обърне върху спрените и забавените производства, заяви още Якимова.

Единствен в дискусията, след изслушването, се включи кадровикът Йордан Стоев.

"И тримата кандидати са изключителни професионалисти и се представиха много добре. Както при всяко едно състезание, трябва все пак да изберем най-добрия. Аз лично ще подкрепя кандидатурата на колегата Владимир Чавдаров. Концепцията му е отлично структурирана и е представил в детайли работата на апелативната прокуратура. Очертал е негативните тенденции и визията му за справяне с тях в целия апелативен район. Той има голям опит в административно-ръководната дейност и е безспорен професионалист", заяви Стоев и допълни, че според него това, че досега е бил два мандата ръководител на орган на съдебната власт от по-ниско ниво не означава, че не трябва да му се даде шанс и да му се гласува доверие, след като има безспорни качества.

Евгени Диков подкрепи напълно изложената теза.

Всички 11 присъстващи членове на прокурорската колегия гласуваха за кандидатурата на Владимир Чавдаров, а опонентите му Вилен Мичев и Стефка Якимова не получиха нито един глас в своя полза.