След "силно негативна реакция в магистратската общност"
Гонят Атанаска Дишева от просторния апартамент срещу евтин наем в София
Заради "Дишевагейт" - председателят на ВАС и главният прокурор с предложение за промяна на правилата за отдаване под наем на жилища от фонда на съдебната власт
 
12 юни 2018, 08:06 | Правен свят | Видяна: 2770
 

Атанаска Дишева, снимка: БГНЕС

 

Настъпилият смут в съдебната власт след разкритията отпреди две седмици за това, че семейството на Атанаска Дишева, настоящ член на Висшия съдебен съвет и доскорошен съдия от Върховния административен съд, е закупувало недвижимости и е трупало лихви от банкови влогове докато е ползвало просторен ведомствен апартамент от 173 кв. м. в столичния квартал "Изток" срещу месечен наем между 138 и 202 лв., е на път да бъде преодолян. След отказа на Комисия "Професионална етика" към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа казуса с мотива, че Атанаска Дишева вече не била действащ магистрат, все пак се стигна до институционална реакция по "Дишевагейт" и до конкретни предложения за промяна на нормативната уредба. Приемането им, най-общо казано, ще доведе до "изгонването на Атанаска Дишева от просторния апартамент срещу евтин наем".

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков и главният прокурор Сотир Цацаров са внесли предложение до Пленума на ВСС, който да възложи на ресорната Комисия "Управление на собствеността" в срок до 15 юли 2018 г. да изготви предложения за промени на правилата, по които магистрати и служители на съдебната власт получават ведомствени жилища срещу символичен месечен наем в качеството си на "нуждаещи се". Предложението на Чолаков и Цацаров е внесено на 11 юни и ще бъде разгледано на заседание на Пленума още този четвъртък.

Последните изменения в самите правила за отдаване под наем на апартаменти от жилищния фонд на ВСС бяха приети на 26 април тази година, но вече са показали "несъвършенства и проблеми, поради което се нуждаят от нова редакция", посочват двама от "тримата големи" в съдебната власт – председателят на ВАС и главният прокурор, третият – председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, не участва в предложението за ограничаване и рестрикции на привилегиите. 

Чолаков и Цацаров поясняват, че измененията са нужни и заради станалите "публично известни факти относно ползване под наем на такова жилище от член на ВСС", а именно разкритията на в-к "Труд" по "Дишевагейт""Именно те, както и силно негативната реакция в магистратската общност, налагат преосмисляне на начина на ползване на жилищния фонд на съдебната власт", гласят още от мотивите на вносителите. 

Предложенията на Георги Чолаков и Сотир Цацаров, които Комисия "Управление на собствеността" трябва да докладва за гласуване от Пленума на ВСС, са две:

Първото урежда премахването на съществуващите две категории жилища във фонда на ВСС според предназначението им: ведомствени и служебни. "Във ведомствените жилища се настаняват временно, до прекратяването на трудовото им правоотношение или до изтичане на срока на командироването съдии, прокурори, следователи и съдебни служители от съдилища, прокуратури, следствени органи, ВСС, ИВСС, НИП и други органи на съдебната власт, които отговарят на изискванията, посочени в ЗДС, ППЗДС и Правилата /чл. 4 ал. 1/. За разлика от тях, служебните жилища са предназначени за задоволяване на жилищната нужда на изборни членове на ВСС, главния инспектор и инспекторите в ИВСС, изборните членове на КАК, директора и преподавателите в НИП /чл. 4 ал. 2/. Нещо повече, те се ремонтират и обзавеждат със средства от бюджета на ВСС. За нас подобно разграничение е неправилно, защото всички наематели са лица, работещи в съдебната власт. Няма основание за разграничаване на жилищата по предназначение, което на практика е свързано със заеманата длъжност от съответния наемател. Неприемлива е и привилегията по ал. 3 на чл. 4, която не съществува за наемателите от категорията по ал. 1, за които са предназначени ведомствените жилища. С оглед на това, предлагаме изменения, които да премахнат това разграничение на жилищата от фонда на ВСС, като всички те имат еднакъв статут и настаняването в тях се извършва по еднакви правила, в които водеща е действителната жилищна нужда. Възможно е да се мисли за резервен фонд, с идея да се осигури временно жилищна площ за неголям срок /напр. до 6 месеца/ на колеги, чиито жилища са станали негодни за обитаване поради природни бедствия, аварии или в чиито семейства са възникнали остри здравословни проблеми", предлагат Чолаков и Цацаров. 

Второто предложение на двама от "тримата големи" в съдебната власт произлиза пряко от действията на Дишеви през последните години. Семейството на настоящия кадровик и доскорошен върховен съдия Атанаска Дишева е закупило мезонет във Варна (през 2016 г.) и десетки декари земи в различни райони на страната (през 2013 и 2015 г.), докато в София е ползвало ведомствено жилище срещу символичен наем в продължение на повече от десет години. Според председателя на ВАС и главния прокурор, подобни "несправедливи" ситуации не трябва да се допускат занапред. "Едно от условията за кандидатстване за настаняване в жилище от жилищния фонд на ВСС е кандидатът /вкл. членовете на неговото семейство/ да не притежават в същото населено място собственост или право на ползване върху жилище, къща вила, ателие, студио, офис, обитаемо таванско помещение, магазин или хотел / чл. 12 ал. 1 т. 1 от Правилата/. Текстът е в съответствие с чл. 22 ППЗДС, но определено се нуждае от допълнения, защото прилагането му може да доведе до крайно несправедлив резултат - магистратът да е кандидат за настаняване под наем, напр. в гр. София и да не притежава недвижим имот в столицата, но в същото време да е собственик на имоти на значителна стойност другаде, което само по себе си изключва дефинирането му като нуждаещ се. Предложението ни е критериите по чл. 12 да се допълнят, като се прави преценка и на общото имотно състояние на кандидата, с оглед материалните му възможности да покрие разход за средна пазарна цена или наем за жилище, съответстващо на нуждите на семейството му в населеното място, за което кандидатства", пише в предложението на Цацаров и Чолаков, което ще бъде обект на дискусия и решение след два дни на заседанието на Пленума на ВСС.

В понеделник "Правен свят" отправи писмено запитване до пет съсловни организации в съдебната власт с искане за изразяване на позиция по казуса с жилището на семейството на Атанаска Дишева.

Тъй като темата засяга пряко интересите на членовете на организациите, редакцията на "Правен свят" очаква становищата на Управителните съвети на Българската съдийска асоциация, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България и на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, за да ги представи на цялата магистратска общност, на служителите в съдебната система и на данъкоплатците.