Заради неясноти в правилата
ВСС пита КПКОНПИ кои съдебни служители трябва да подават декларации за имущество и интереси
Пленумът на Съвета ще помоли Комисията да "изчисти" позицията си
 
12 юни 2018, 14:23 | | Видяна: 1650
 
 

След като от 23 януари 2018 година Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗКПКОНПИ) вече официално е в сила, за служителите в органите на съдебната власт възникна задължение ежегодно да подават пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и пред работодателите си декларации за несъвместимост и за имущество и интереси. Това трябваше да се случи до 8 юни т.г.

Такова задължение за съдебните служители обаче не е съвсем ново – допреди влизането в сила на ЗКПКОНПИ те също подаваха декларации за имущество и интереси, но по Кодекса на труда (КТ).

Новото задължение на служителите в съдебната система обаче е създало неразбиране и неясноти по отношение на това дали те трябва повторно да декларират имущество и интереси и пред КПКОНПИ, след като веднъж вече са го направили по КТ, стана ясно на днешното заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

В тази връзка от кадровия орган са осъществили среща с представители на КПКОНПИ, които заявили, че декларации трябва да се подават и пред Комисията, независимо че такива вече са депозирани по КТ.

По-късно обаче до председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков пристигнало писмо, с което той е бил информиран за точно обратното обстоятелство – служителите в ръководения от него орган на съдебната власт не са длъжни да подават декларации пред КПКОНПИ, ако са го направили преди 23 януари т.г.

Въпросните две уведомления са създали смут сред служителите в съдебната власт, тъй като се оказало, че не е ясно за кого са валидни указанията на КПКОНПИ и кои от тях са реалните.

Днес въпросът бе повдигнат от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов по време на редовното заседание на съдийската колегия на ВСС, като той предложи на колегите си да се вземат мерки за уточняването на правилата по отношение на съдебните служители, след влизането в сила на новия закон.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев обаче обясни, че въпросните уточнения и "изчистването" на позицията на КПКОНПИ по отношение на новия антикорупционен закон не са от компетенциите нито на Съвета, още по-малко на съдийската колегия в частност. Той поясни, че въпросът касае служителите и в прокуратурите, и следствията, а освен това ВСС в случая няма правомощия да тълкува закона.

"Разминаването в правилата за подаване на декларации за имущество и интерести по ЗКПКОНПИ от съдебните служители е факт, обаче не е в нашите правомощия да тълкуваме закона. Ако някои може да го направи, то това е Комисията. Ние можем само да сезираме Пленума, който да призове КПКОНПИ да уеднакви правилата за подаване на въпросните декларации и да изчисти неточностите", обясни Магдалинчев.

Даниела Марчева подкрепи становището на представляващия ВСС, а в края съдебните кадровици единодушно решиха, че ще сезират Пленума, който да призове КПКОНПИ да изясни неточностите и да разплете казуса.