Решение:
Съдийската колегия не одобри кандидатите за командировка в ОЛАФ
Съдебните кадровици не разполагали с достатъчно данни, дали съдиите Ивайло Родопски, Иван Стоилов и Иво Вътев отговарят на поставените критерии
 
12 юни 2018, 16:28 | | Видяна: 835
 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) не одобри постъпилите кандидатури за командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за позиция OLAF-B-5, съобщиха от Съвета.

Колегията прецени, че не разполага с достатъчно данни, дали кандидатите Ивайло Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд, Иван Стоилов и Иво Вътев – съдии в Софийския районен съд, отговарят на поставените критерии по отношение на опита в посочената област съгласно изискванията към всяка обява за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти.

Съдийската колегия прие също така, че трябва да бъдат променени Правилата за нейната работа по отношение на критериите, които се поставят пред кандидатите за командировани национални експерти, както и тези за популяризиране на обявите за процедурите. Критериите ще бъдат публикувани освен на интернет страницата на ВСС и на интернет страниците на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС), както и да се изпращат на административните ръководители на органите на съдебната власт.

Вакантни позиции за командировани национални експерти (Seconded National Experts - SNE) в генерални дирекции, агенции и служби на Европейската комисия се обявяват от Генерална дирекция "Човешки ресурси и сигурност" на ЕК.

Настоящата процедура е за обявена вакантна позиция в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) - OLAF-B-5 – В – Разследвания II, В.5 – "Земеделие и структурни фондове III", с краен срок за изпращане на кандидатурите в МВнР – 19.06.2018 г.

С решение на ВСС по протокол № 21/30.05.2013 г. се одобрява кандидатстването на български магистрати за вакантни позиции като командировани национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (JUST), Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и в Правната служба (SJ) на ЕК.