Образуваха поредна дисциплинарка срещу следовател към СГП
 
13 юни 2018, 16:15 | | Видяна: 389
 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) образува поредно дисциплинарно производство срещу следовател към следствения отдел на Софийска градска прокуратура

На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ днес бе образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Стефи Кирилова Гълъбова – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова - председател и докладчик,  Гергана Мутафова и Пламен Найденов.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител и градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

Междувременно днес прокурорската колегия прие за сведение и заповед на Емилия Русинова за обръщане на внимание на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Заповедта се прилага към кадровото досие на следователя, като в случай на оспорването ѝ административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровото досие на прокурора.