Единодушно
ВСС прие доклад за дейността на административните съдилища за 2017 г.
Оказа се, че единствено Лозан Панов не го е чел, но и той гласува "за"
 
14 юни 2018, 16:18 | | Видяна: 306
 
 

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес единодушно прие Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2017 г.

В началото на обсъждането на точката председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов взе думата, за да отправи обструкции към председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолков, понеже докладът бил внесен в деловодството на Съвета във вторник, което обстоятелство го затруднило да се запознае със съдържанието му.

"Всеки от членовете, при желание, добро – разбира се, е могъл да се запознае. Стана ясно, че господин Панов не е запознат с доклада. Затова ще го попитам – нужно ли му е време да се запознае с него. Казано по друг начин – да отложим ли точката.? Извинявайте, но това, че не сте запознат, не е позиция", отвърна му Цацаров.

Лозан Панов веднага потвърди, че точно това има предвид и поска отлагане.

"Аз съм подготвен и затова ще гласувам "против" отлагане", заяви обратно главният прокурор.

Цветинка Пашкунова също беше категорична, че отлагане не се налага, най-вече защото това би забавило и разглеждането му в Народното събрание.

Председателят на ВАС от своя страна се извини за закъснението при внасянето на доклада и подчерта, че това не е първият и единствен случай, в който точка се предлага за внасяне в дневния ред на Пленума два дни преди това.  

В доклада са отразени положителните и отрицателни тенденции в дейността на административните съдилища, като са направени предложения за разрешаване на констатираните проблеми, включително чрез законодателни промени.

С 22 гласа "против" и 2 гласа "за" – тези на Лозан Панов и на Олга Керелска, която не взе думата и не стана ясно дали не е чела доклада или просто е съпричастна към невъзможността на председателя на ВКС да даде компетентно становище по него – кадровиците отхвърлиха предложението за отлагане на точката, а докладът се прие единодушно, включително и от незапознатия с него Панов.