Заради жалби пред ВАС от двамата му опоненти
Новият апелативен прокурор на Варна Владимир Чавдаров не може да встъпи в длъжност
За временен ръководител на обвинението е назначен Илия Николов
 
21 юни 2018, 09:52 | | Видяна: 1117
 

Прокурор Владимир Чавдаров

 

Прокурор Владимир Чавдаров, когото прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно избра за апелативен прокурор на Варна на 6 юни т.г. не може да встъпи в длъжност.

Той е възпрепятстван да започне да изпълнява задълженията, за които бе определен от съдебните кадровици, заради подадени пред Върховния административен съд (ВАС) жалби от другите двама кандидати за поста Вилен Мичев -  и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, както и Стефка Георгиева Якимова - прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, които след като бяха изслушани от прокурорската колегия, не получиха нито един глас в подкрепа на кандидатурите си.

Междувременно прокурор Мичев сам е подал молба за освобождаване от длъжност и.ф. ръководител на апелативнатата прокуратура. Колегията уважи искането на Мичев и вместо него, до приключване на делата срещу избора на Владимир Чавдартов във ВАС, назначи за временен ръководител на обвинението Илия Николов.

Прокурор Николов има над 27 години юридически стаж, бил е административен ръководител на ВОП-Варна, прокурор в Апелативна прокуратура – Варна, от м. декември 2004 г. и към настоящия момент е прокурор в Апелативна прокуратура, като от 2010 г. заема длъжността заместник на административния ръководител.

Самият прокурор Чавдаров е изпратил до Колегията писмо, с което заявява желанието си да встъпи в длъжност. Съдебните кадровици приеха за сведение писмото на избрания от тях апелативен прокурор на Варна.