Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 86 лица през месец юни
 
11 юли 2018, 10:47 | | Видяна: 49
 

За периода 01 юни 2018 г. до 30 юни 2018 г. прокурорите от Районна прокуратура-Стара Загора са решили по същество 80 наказателни производства, като в съда са били внесени  80 прокурорски акта срещу 86 лица, както следва: 26 обвинителни акта срещу 30 лица,  47 споразумения за решаване на делото срещу 49 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 7 лица, съобщиха от обвинението.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени: 5 дела с прокурорски акт срещу 5 лица за престъпления срещу личността (приготовление за убийство, телесни повреди и закана за убийство), едно дело срещу  2 лица за престъпления против правата на гражданите (използване в търговската дейност на защитени търговски марки), две дела за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка и незаконно съжителство с непълнолетно лице), 20 дела срещу 25 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабежи, длъжностно присвояване, измама, унищожаване/повреждане на чуждо имущество), 4 дела срещу 4 лица за престъпления против стопанството (държане на акцизни стоки без бандерол), две дела срещу за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (за пречене на орган на власт да изпълни задълженията си), 4 дела за документни престъпления (невярно деклариране и ползване на неистински/преправени документи), две дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство) и 40 дела срещу 40 лица за общоопасни престъпления (държане на взривни вещества, пътно-транспортни произшествия с причинени вреди и телесни повреди, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, управление на МПС с регистрационни табели за друго превозно средство, държане на наркотични вещества).