Кадрови решения
Назначиха ръководители на районните прокуратури в Силистра и Тополовград
Начело на обвинението в Силистра застава Веселина Милушева, а ръководството на това в Тополовград поема Неда Михалева
 
11 юли 2018, 15:40 | | Видяна: 431
 
 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи административни ръководители на районните прокуратури в Силистра и Тополовград.

С голямо преимущество от 8 гласа в полза на кандидатурата на Веселина Милушева тя бе избрана да застане начело на обвинението в Силистра. Заедно с нея за поста се състезаваха Константин Йовев, прокурор в Районна прокуратура – Силистра, който не получи нито един глас "за", както и Петър Петров, административен ръководител на Районна прокуратура – Дулово, за когото гласуваха двама от членовете на Колегията.

Веселина Милушева е завършила висшето си юридическо образование в ЮЗУ "Неофит Рилски" през 1996 година. Има над 20 години стаж в органите на съдебната власт като следовател и прокурор.

В концепцията си, с която кандидатства за административен ръководител на РП-Силистра, тя е заложила акцент на постигането на високи резултати в пряката съвместна работа между наблюдаващите прокурори и разследващите органи за спазване на сроковете по НПК и навременното приключване на досъдебните производства.

Друга важна мярка, която прокурор Милушева е набелязала, е организирането на регулярни срещи с представители на Районен съд – Силистра и Окръжна прокуратура – Силистра, за да се уеднакви съдебната практика по определени дела, при които се наблюдава съответното разминаване, както и за намаляване на броя на производствата, прекратени в съдебна фаза.

След изслушването и на тримата кандидати, се чуха изказвания единствено в подкрепа на кандидатурите на прокурор Милушева и прокурор Петров.

"Познавам всички колеги в РП-Силистра. Смятам, че колегата Милушева добре познава добрите практики в прокуратурата, както и проблемите там. Хареса ми и нейната откровеност", заяви Огнян Дамянов.

Йордан Стоев от своя страна подкрепи кандидата Петър Петров. Според него той е представил по-ясно визията си за развитие на обвинението и е изложил по-конкретни идеи за решаване на проблемите там.

Още едно кадрово решение взе на днешното си заседание прокурорската колегия към ВСС, а именно – да назначи досегашния и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Тополовград Неда Михалева като титуляр на поста.

"Имам амбицията да поддържам добрата и спокойна работа, създадена в прокуратурата, както и да поддържам добите взаимоотношения с другите институции, както досега", заяви пред Колегията Михалева.

Тя постави акцент върху необходимостта от контрол на прокурорите при работата им по преписки и дела, както и по отношение на удължаването на сроковете. "Именно срочността и качеството на разследване, решаването и качеството на делата са най-съществените качества, които трябва да притежава един административен ръководител", смята Михалева.

В подкрепа на нейната кандидатура се обяви главният прокурор Сотир Цацаров. "Независимо от факта, че РП-Тополовград е в точка първа от дневния ред (бел. ред. попада в списъка на определените за закриване прокуратури, считано от 1 януари 2019 година), колегата Михалева има авторитет, има и се отнася с необходимото уважение към колегите си, ползва се и с нужното уважение в целия град", заяви Цацаров.

Колегията я избра за поста с 10 гласа "за".