Докато съдийската колегия изменяше правилата
ВКС излъчи членове за съдийската КАК
Само шестима от необходими десет представители на общите съдилища избраха върховните магистрати
 
17 юли 2018, 16:13 | | Видяна: 1508
 
 

Докато съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъждаше и гласуваше изменения в числеността и правилата за избор на членове на съдийската Комисия по атестирането и конкурсите (КАК), Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) проведе заседание, за да излъчи членове на Комисията от общите съдилища в страната.

Поради застъпването във времето, в което Колегията и Пленумът на ВКС обсъждаха една и съща тема – членовете на КАК от професионалната квота, възниква съмнението дали настоящият избор, осъществен от върховните магистрати, е съобразен с чисто новите правила и промени в числеността на Комисията, гласувани от съдебните кадровици.

От своя страна от ВКС съобщиха, че по време на Пленума на ВКС са избрани шестима членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според новите правила необходимият брой членове на КАК, излъчени от ВКС, е десет магистрати.

Изборът на върховните магистрати, направен по всяка вероятност по старите правила, е следният:

1. Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя – 54 гласа "за";

2. Любка Андонова от ВКС, гражданска материя – 59 гласа "за";

3. Жанин Силдарева от ВКС, гражданска материя – 54 гласа "за";

4. Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя – 41 гласа "за";

5. Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя – 53 гласа "за";

6. Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя – 43 гласа "за";

От ВКС съобщават още, че "съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд (ВАС) избират съдии, отговарящи на условията по ал. 4 от същия закон, които се включват в КАК при Съдийската колегия на ВСС"

Не е ясно обаче дали избраните шестима съдии се вписват в новоприетите от съдийската колегия правила, а респективно дали имат висящи дисциплинарни производства или наказания, дали им предстои пенсиониране в следващата 1 година, както и дали се намират в конфликт на интереси с функциите и дейността на КАК.