Ваканционно
Липса на кворум отложи последното заседание на съдийската колегия
Шестима от съдебните кадровици не се явиха на работа във Висшия съдебен съвет
 
24 юли 2018, 10:28 | | Видяна: 1313
 
 

Липса на кворум отложи последното за лятото планувано от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) заседание.

Екраните започнаха да излъчват точно в 9:30, какъвто е и регламентът, но председателстващият колегията Лозан Панов обяви, че поради отсъствието на голяма част от колегите му, ще бъде направен втори опит за решаване на наличните 57 кадрови въпроса в дневния ред на Колегията в 11 часа.

Оказва се, че седем от съдебните кадровици или 50% от членовете на Колегията са пропуснали да се явят на работа в 9:30 часа, както налагат правилата. Някои от тях официално са си пуснали отпуск, за други обаче не стана ясна причината за отсъствието им.

От днешния пародиен работен ден във ВСС лиспваха Вероника Имова, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Севдалин Мавров, Боян Магдалинчев, Стефан Гроздев и Драгомир Кояджиков, който въпреки че е обременен от тежки и неотложни семейни проблеми се яви на заседанието в 11 часа, за да може все пак то да се състои, макар и за минути.

При повторния опит на колегията да проведе заседание кворум имаше, но на косъм. Кадровите въпроси за решаване също бяха сведени до минимум – назначаване на младши съдии.

След като мониторите отново показаха полупразната зала, Кояджиков взе думата, за да се извини и предложи на колегите си да бъдат разгледани единствено точките, свързани с назначаването на младши съдии, след което той да може да продължи със семейните си задължения. "Знаете какво е положението в семейството ми в момента, тук съм на добра воля и се извинявам, че се наложи да си взема отпуск и че провалих кворума", заяви  Кояджиков.

Oкончателният списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответната длъжност, съобразно заявеното им желание бе одобрен за минута. След това заседанието бе отложено за наесен.

Първото заседание на Колегията ще се проведе близо 20 дни след официлното приключване на съдебната ваканция – на 18 септември, която обаче не им се полага по закон.

Въпреки, че в чл. 329 ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е записано, че "съдилищата са в съдебна ваканция от 15 юли до 1 септември", цитираната норма не засяга работата на кадровия орган на съдебната власт. Няма рапоредба в закона или в Правилника за дейността на ВСС, която да регламентира изрична ваканция за съдебнтие кадровици.