След като Лозан Панов провали първия избор
Пленумът на ВКС ще избира наново членове на съдийската КАК
Върховните магистрати трябва да изберат съдии, които този път да отговарят на новите условия по ал. 4 на чл. 37 от Закона за съдебната власт
 
26 юли 2018, 16:55 | | Видяна: 507
 
 

След като на 17 юли председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и председателстващ съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Лозан Панов насрочи Пленум на съда, на които бяха избрани шестима съдии от общите съдилища за новия състав на съдийската Комисия по атестирането и конкурсите (КАК), без да уведоми върховните магистрати, че по същото време колегите му от Колегията към кадровия орган на съдебната власт, чийто дневен ред подписва, изменят правилата за избор на членове на същата Комисия, днес от върховния съд уведомиха, че ще се проведе ново гласуване. С това първоначалният избор се оказва провален.

От пресслужбата на ВКС обявиха, че причината за подновяване на процедурата е фактът, че Пленумът е избрал едва шест, а не изискуемите единадесет членове на съдийската КАК.

"На 17.07.2018 г. Пленумът на ВКС избра шестима членове на Комисията по атестирането и конкурсите. Това налага да бъде проведен нов избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия от Пленума на ВКС, за да бъде попълнен съставът на КАК", съобщават от ВКС.

Причината обаче де факто се оказва друга, а именно – върховните съдии не са знаели, че критериите, по които гласуват за членове на КАК, се изменят, при това значително, в момента, в който дават вота си.

От 17 юли всички нови членове на Комисията не трябва да имат дисциплинарни наказания и висящи дисциплинарни производства, да не се намират в конфликт на интереси и да са действащи магистрати през целия си мандат – поне в рамките на следващата 1 година.

Оказва се обаче, че върховният съдия Жанин Силдарева, избрана за член на КАК на 17 юли от Пленума на ВКС с впечатляващите 54 гласа "за", формално вече не отговаря на новите условия, гласувани от съдийската колегия в същия ден, тъй като през есента на идната 2019 година й предстои да навърши пенсионна възраст. С това нейният избор се оказва невалиден, тъй като тя няма да е действащ магистрат в рамките на едногодишния си мандат като член на КАК.

"Пленумът на ВКС трябва да избере 11 съдии, отговарящи на условията по ал. 4 на чл. 37 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), които да се включат като членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ и решението на Съдийската колегия по т. 33 от Протокол № 24/17.07.2018 г.", пишат още от ВКС.

Новите кандидати за членове на Комисията могат да подават заявления във ВКС за участие в процедурата за избор на петима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС до 14 септември, съобщиха още от ВКС.

Съдиите имат възможността да подават писмени заявления за участие в процедурата по избор на нови членове на Комисията по атестирането и конкурсите в срок до 14.09.2018 г. включително. Документи ще се приемат и по електронен път (на ел. поща: m_ivancheva@vks.bg) или по факс (02/9883985).