Като обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ
Над половината от членовете на ВСС са взели между 57 000 и 150 000 лв.
Лозан Панов – единствен от "тримата големи" в съдебната система не е подал декларация и пред Антикорупционната комисия
 
06 август 2018, 18:38 | Правен свят | Видяна: 2468
 

Членовете на ВСС при полагането на клетва през октомври 2017 г., снимка: БГНЕС

 

Председателят на ВКС Лозан Панов се оказа единствен от "тримата големи" в съдебната система, който отново не е подал декларация за имущество и интереси и пред стартиралата работата си в началото на тази година Антикорупционна комисия. За разлика от Панов, другите двама "големи" в правосъдието - главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков са подали декларации, не само пред Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), но и пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ). Според актуалното законодателство, по което КПКОНПИ работи, "тримата големи" в съдебната власт не са длъжни да подават декларации като магистрати пред Антикорупционната комисия, но трябва да го направят, ако в качеството си на административни ръководители се явяват и възложители на обществени поръчки. От декларацията на Сотир Цацаров се разбира, че годишната заплата на главния прокурор у нас е 100 000 лв., без 500 лв., а от тази на Георги Чолаков се вижда, че председателят на ВАС има да погасява кредити. 

За Лозан Панов неподаването на декларация пред независима държавна институция не е прецедент. През 2017 г. той отново отказа да подаде имуществена декларация за доходите и имотите на семейството му, което стана причина за налагането на глоба от 1000 лв. Преди месец лично председателят на ВКС се яви на съдебното заседание пред Софийския районен съд (СРС), за да обжалва глобата си от Сметната палата. Произнасянето на съда се очаква.

Декларациите на властта, качени в Публичния регистър на КПКОНПИ, показват, че над половината от членовете на ВСС, които идват от съдебната власт, са се възползвали от възможността да получат обезщетение при напускането й. Част от кадровиците са декларирали обезщетенията директно под формата на банкови влогове и/или източник на средства за покупка на имущество. Според чл. 225, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): "при освобождаване от длъжност съдия, прокурор или следовател с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20". И както е видно, юридическият стаж и кариерното развитие в съдебната система, имат своето значение за размера на обезщетенията, които варират от "скромните" 57 000 лв. и достигат до почти три пъти по-голямата сума от 150 000 лв.

"Правен свят" публикува данните на 13-сет от членовете на ВСС, които са декларирали пред КПКОНПИ получени обезщетения по чл. 225, ал.1 от ЗСВ:

Атанаска Дишева - като съдия във ВАС – 109 900 лв.

Боян Магдалинчев - като заместник-председател на ВАС – 150 624 лв.

Вероника Имова - като съдия във ВКС – 118 521 лв.

Даниела Марчева - като съдия в САС – 57 120 лв.

Драгомир Кояджиков - като съдия в АпСпНС – 85 860 лв. 

Евгени Диков - като директор на НСлС - 178 535 лв. (размерът на обезщетението не е посочено, а е включено във влог с доходи от заплата.)

Йордан Стоев - като заместник-апелативен прокурор в София (точна сума на обезщетението не е известна, но то е по чл. 255, ал. 4, според която: при последващо освобождаване от длъжност от дължимото обезщетение по ал. 1 се приспада обезщетението, получено при предишното освобождаване.)

Калина Чапкънова - като окръжен прокурор на Бургас – 90 580 лв. 

Пламен Найденов - като окръжен прокурор на Перник - 80 000 лв.

Пламена Апостолова - като директор на Столичното следствие – 112 664 лв.

Светлана Бошнакова - като прокурор във ВКП - (точната сума не е посочена, тъй като е разпределена в общо три влога, които са формирани и от други доходи - общият размер на конкретните влогове възлиза на близо 150 000 лв.)

Стефан Грозев - като съдия в САС - 100 464 лв. 

Цветинка Пашкунова - като съдия във ВКС – 109 900 лв.

В декларациите на останалите от членовете на ВСС няма данни за получени обезщетения. Това са - Боряна Димитрова, Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Даниела Машева, Красимир Шекерджиев, Огнян Дамянов, Олга Керелска, Севдалин Мавров. Членът на ВСС Боян Новански идва от адвокатурата. 

 

*Уточнение

 

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков е подал ежегодна декларация за имущество и интереси с Вх. № Г2317/08.06.2018г., в качеството си на лице по чл.6, ал.1, т.44 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – т.е. лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите.

 

Декларацията на Чолаков не е отразена в графата за членовете на ВСС и ИВСС, а в тази част на Публичния регистър на КПКОНПИ, в която попадат властимащите, упълномощени по реда на ЗОП като възложителите на обществени поръчки.