КПКОНПИ потвърди:
Лозан Панов не е спазил антикорупционния закон, но няма да бъде санкциониран
Председателят на ВКС не е уведомил кои са лицата с делегирани правомощия да сключват договори по ЗОП от името на съда
 
13 август 2018, 15:20 | Правен свят | Видяна: 635
 

Лозан Панов не е спазил изискването на чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ, обявиха от Антикорупционната комисия, снимка: БГНЕС

 

"Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) не е писмено уведомена от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) кои са лицата, на които той е делегирал правомощия да провеждат процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и да сключват договорите." Това посочват от КПКОНПИ в отговор на запитване на "Правен свят" във връзка с липсата на публикувана декларация за имущество и интереси на представител на ВКС по реда на чл. 6, ал. 1, т. 44 от антикорупционния закон.

От Комисията потвърждават информацията на "Правен свят" от миналата седмица, според която Панов е допуснал нарушение на чл. 6, ал. 3 от ЗПКОНПИ, тъй като не ги е информирал писмено в двуседмичен срок на кого е делегирал правомощията си по приложение на ЗОП от името на ВКС. Съгласно Закона за съдебната власт, административният ръководител може да делегира правомощия да провеждат процедурите по ЗОП и сключват договорите на други лица.

Отговорът на Антикорупционната комисия потвърждава още, че заместник-председателят на ВКС Светла Димитрова е станала неволна "жертва" на отказа на Лозан Панов да прилага закона и да осъществява нормално взаимодействие с останалите държавни институции. Оказва се, че вместо от ВКС, КПКОНПИ е била информирана от Висшия съдебен съвет (ВСС) на 14 май 2018 г. с писмо, в което било посочено, че са делегирани правомощия като "възложител" на тримата заместник-председатели на ВКС, включително Светла Димитрова. Липсвала е конкретната информация на кого точно от тримата е делегирано правото да сключва договорите по ЗОП, каквото е изискването на чл. 6, ал. 1, т. 44 на ЗПКОНПИ.

"Правен свят" установи, че още на 21 февруари т.г., т.е. само ден след избирането й за заместник-председател на ВКС, със заповед № 321 председателят на ВКС е делегирал правото на Светла Димитрова да открива и провежда обществени поръчки и да сключва договори по ЗОП от името на съда. От сайта на ВКС е видно, че Димитрова вече сключва договори от името на ВКС по вече приключили процедури по ЗОП. В 14-дневен срок Лозан Панов е бил длъжен да информира за това КПКОНПИ, но неизвестно защо не го е направил. "Правен свят" отправи писмени въпроси до кабинета на председателя на ВКС, на които все още няма отговор.

Самата съдия Светла Димитрова е спазила закона и е подала декларацията за имущество и интереси, но тя не е публикувана, защото липсва основание за това. "Публичният регистър на Комисията не приема декларации за имущество и интереси на лица, за които не е получено писмено уведомяване по реда на разпоредба на чл. 6, ал. 3 от закона, поради което декларацията за имущество и интереси на Светла Димитрова, не е въведена в Регистъра", посочват от КПКОНПИ. Съдия Димитрова няма да бъде обект на последващи проверки, каквито са предвидени, ако тя се явяваше неизрядна по ЗПКОНПИ. Законодателят обаче не е предвидил санкция за неспазване на закона от председателя на ВКС, поради което той също няма да бъде санкциониран.

В крайна сметка се оказва, че заради очевидното нежелание на административния ръководител на ВКС да установи работни отношения с КПКОНПИ, основани на принципна основа и взаимно сътрудничество, Върховният касационен съд на Република България се оказва една от малкото, ако не и единствената институция, която чрез своя ръководител упорито неглижира антикорупционното законодателство. Заключението се базира на следната фактология:

През април ВСС е предоставил на КПКОНПИ списък с упълномощените лица по чл. 6, ал. 1, т. 44 в съдилищата и прокуратурите, които организират, провеждат и сключват договорите по ЗОП. Списъкът е наброявал 380 лица на административни ръководители и техни заместници, без изрично да се посочват, ако има такива, на кого именно са делегирани правомощия за финалното решение по разходване на публични средства. За да се избегне ненужно подаване на декларации, на последваща среща между представители на КПКОНПИ и ВСС е било договорено, че задължение за деклариране следва само за онези лица, които провеждат процедурите за обществени поръчки и сключват самите договори. По-късно от ВСС са предоставили нов списък, като лицата, посочени в него, са подали декларации пред Публичния регистър в законоустановения срок и вече са публикувани на интернет портала на КПКОНПИ. Липсва единствено името на представител на ВКС, защото "съдия №1" не информирал надлежно нито КПКОНПИ, нито изглежда и ВСС.