Според юристите на Върховния съд
Защо председателят на ВКС не е спазил антикорупционното законодателство, не било информация от обществен интерес
Лозан Панов най-накрая информира КПКОНПИ, че е упълномощил свой заместник да провежда обществени поръчки и сключва договори от името на Върховния съд
 
10 септември 2018, 08:00 | Правен свят | Видяна: 423
 

снимка: БГНЕС

 

След като в началото на август 2018 г. "Правен свят" установи, че декларацията за имущество и интереси на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданската колегия съдия Светла Димитрова не фигурира в "Публичния регистър", макар по реда на чл. 6, ал. 1, т. 44 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество това да е задължително, редакцията отправи запитване до кабинета на председателя на ВКС Лозан Панов. Запитване беше отправено и до самата Антикорупционна комисия.

От отговора на КПКОНПИ се разбра, че съдия Димитрова е подала декларация в срок, но тя не е попаднала в "Публичния регистър", тъй като административният ръководител на ВКС не е уведомил по надлежния ред Антикорупционния орган кои са лицата, на които той е делегирал правомощия да провеждат процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и да сключват договорите. Именно в това си качество Димитрова е била длъжна да подаде декларация и го е направила.

От отговора на ВКС до "Правен свят" се разбира, че питането ни до съда за липсата на декларация на съдия Светла Димитрова е било препратено до КПКОНПИ. Всъщност така се оказва, че Лозан Панов официално най-накрая ще уведоми Антикорупционната комисия, че със своя заповед №321/21.02.2018 г. е упълномощил съдия Светла Димитрова да е "възложител" на обществени поръчки и да сключва договори с избрани изпълнители от името на ВКС. Само че председателят на ВКС е трябвало да направи това още в началото на март т.г., когато е изтекъл 14-дневният срок, който законът предвижда за уведомяване на Комисията, а не половин година по-късно и то заради питане на сайт.

Защо Лозан Панов не е спазил предвидения в закона срок и не е информирал КПКОНПИ за своя заповед №321/21.02.2018 г. – беше вторият въпрос на "Правен свят" до кабинета на председателя на ВКС. Вместо конкретен отговор, от ВКС предпочитат да тълкуват чл. 9 от Закона за достъп до обществена информация. Според юристите на ВКС, питането на "Правен свят" защо Панов не е спазил изискването на ЗПКОНПИ, не било въпрос от обществен интерес, поради което отказват да отговорят на въпроса. Нищо, че той за пореден път разкрива отношението на "съдия № 1" към държавни институции извън съдебната власт, призвани да противодействат на корупцията по високите етажи на властта.

 

Програма Достъп до Информация набира номинации по повод Международния ден на правото да знам. Електронната форма към всяка от категориите и съответните критерии за номинации са достъпни на специалната страница: http://www.righttoknowday.net/nominations/.

 

Набират се номинации и за две антинагради: “Катинар” за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до информация и “Вързан ключ” за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ.

 

Вашите номинации може да изпращате до 16 септември 2018.