В проекта на бюджет за 2019 година
ВСС планира 17% по-високи заплати за магистратите
Съдебната система ще има нужда от 769,4 млн. лв. през идната година
 
13 септември 2018, 11:23 | Цветелина Янкова | Видяна: 5118
 
 

17% увеличение на заплатите на съдии, прокурори и следователи предвижда през 2019 година Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС). За целта ще са нужни 479 млн. лв., смятат съдебните кадровици, които се събраха за първи път, след близо едномесечната ваканция, която си дадоха.

Съветът единодушно гласува и за това, че през 2019 година, на съдебната власт ще бъде необходим бюджет от 769, 4 млн лв. Прогнозата за 2020 година пък предвижда 811, 4 млн. лв., а за 2021 година - 870 млн.

"Съгласно разпоредбата на чл. 218 от ЗСВ най-ниското основно месечно възнаграждение за съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данни на Националния статистически институт. Удвоеният размер на средномесечната заплата в бюджетната сфера за 2017 година е 1088 лв.", поясни представляващият ВСС и председател на бюджетната комисия Боян Магдалинчев.  

Заплатите на магистратите за последно бяха увеличени с 98 лв. едва през април 2018 година.

За второто тримесечие на 2018 година обаче размерът на заплатата на заетите лица в бюджетната сфера се е повишила, очаква се и допълнително увеличение до четвъртото тримесечие – до 1200 лв., което ще позоволи заплатата на младши магистратите през 2019 година да стартира от 2400 лв., прогнозира Боян Магдалинчев.

В бюджета за догодина ВСС е заложил и запълването на 44 свободни щата за магистрати, както и наемането на нови 70 съдебни помощници и 18 експерти връзки с обществеността. Планът е един експерт връзки с обществеността на окръжно ниво да обслужва органите на съдебната власт и на районно, поради невъзможност да се наемат повече служители.

Други разходи, които планира ВСС за 2019 година са: за облекло –  по 2 437 лв. на магистрат, за обезщетения – общо 13 400 млн. лв., които да бъдат дадени на 75 магистрати и над 200 съдебни служители.

В предложения бюджет влизат и обучения на кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи, заплащания на вещи лица, издръжка, ремонти, поддръжка на електронното управление, средства и за новата сграда на ВАС, СБКО, застраховки на новите автомобили на ВСС и съдебната власт.

С решението си от днес, ВСС упълномощи и председателите на върховните съдилища  - Лозан Панов и Георги Чолаков, както и главния прокурор Сотир Цацаров да представят прогнозите на бюджети пред изпълнителната власт.

Макар че бюджетните прогнози бяха гласувани единодушно, точката в дневния ред на кадровиците не мина без дебат.

Красимир Шекерджиев взе думата, за да напомни, че преди дни премиерът Бойко Борисов анонсира предстоящо увеличение в бюджетната сфера с 10% и попита: "Дали не следва да изчислим бъдещата магистратска заплата на база това вероятно увеличение в бюджетната сфера. Ако пропуснем да изчислим магистратската заплата на тази база, то ние в следващата година ще сме в невъзможност да спазим закона", заяви Шекерджиев.

Председателят на бюджетната комисия Боян Магдалинчев оговори, че заложените увеличения за заплатите са на база прогноза. А парите ще дойдат от икономии, в тях са калкулирани и тези 10%.

Олга Керелска пък се възпротиви на идеята за увеличаване на администрацията в съдебната власт. "Кое налага увеличаването на щата на съдебните помощници и съдебните служители? Има съдилища, при които няма съответствие в съотношението служители-съдии. Когато планираме някакви средства, трябва да се тръгне от това какви са обективните необходимости за съответното увеличаване на щатовете", заяви Керелска.

Тук Магдалинчев поясни, че това са решения на съответните комисии, които са преценили колко бройки са необходими. "Останалите заложени бройки са заложени по закон. Вярно е - не можем да разкрием служител връзки с обществеността във всеки орган на съдебната власт. На този етап сме коментирали, че един служител в окръжните съдилища, може да покрие работата и в районните. Все пак трябва да се уплътни и работата им", заяви представляващият ВСС.

Главният прокурор Сотир Цацаров пък уточни, че прокурорската колегия не предвижда увеличение на съдебни служители и прокурорите, след което съдебните кадровици пристъпиха към гласуване и приеха с 19 гласа проекта на бюджет за 2019 и бюджетната прогноза за 2020-2021 година.