При пет места
Шестима кандидати за членове на КАК при Съдийската колегия
Пленумът на ВКС ще проведе избор на 20 септември
 
15 септември 2018, 04:42 | | Видяна: 848
 
 

Пленумът на Върховния касационен съд ще избере на 20 септември петима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Свободните места са пет, а кандидатурите са шест. 

В КАК при Съдийската колегия трябва да влязат 11 съдии, избрани от Пленума на ВКС. На 17 юли бяха избрани шестима от тях, които отговаряха на условията по ал. 4 на чл. 37 от Закона за съдебната власт. 

От ВКС съобщиха, че до изтичане на крайния срок – 14 септември са получени заявления от следните съдии (по реда на постъпването):

Яна Димитрова – съдия в Софийския районен съд (наказателна материя);

Мая Христова – съдия в Окръжен съд – Варна (гражданска материя);

Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна (наказателна материя);

Петя Колева – Рушанова – заместник-председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), депозирала заявление до Съдийската колегия на ВСС за освобождаване от длъжността "заместник на административния ръководител на АСНС" и назначаване на длъжността "съдия" в АСНС (наказателна материя);

Радка Дражева – Първанова – Окръжен съд – Сливен (наказателна материя);

Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя).