След първия провален опит за избор
ВКС отново не успя да попълни квотата си за съдийската КАК
Пленумът на съда прие правила за избор на членове на Комисията два месеца след старта на процедурата
 
20 септември 2018, 18:29 | | Видяна: 738
 
 

След като на първото си заседание за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) успя да излъчи едва шест от нужните единадесет представители, този четвъртък попълването на квотата отново не се състоя.

"Пленумът взе решение за отлагане на избора на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет", съобщиха от пресслужбата на ВКС.

А причината е, че два месеца след официалния старт на процедурата по избор на членове на съдийската КАК от професионалната квота, на вниманието на Пленума на ВКС са били предоставени за гласуване нови правила за избор на въпросните членове, които да са в съответствие с направените от съдийската колегия към ВСС изменения в критериите за подбор на членове на Комисията. Върховните магистрати са ги приели.

До настоящото отлагане на Пленума на ВКС се стигна, след като на първото си заседание на 17 юли, в същия ден и час, в който съдийската колегия променяше критериите за избор, върховните магистрати излъчиха шестима от членовете без да бъдат уведомени от председателя на ВКС Лозан Панов, който междувременно подписва и дневния ред на съдийската колегия, че в момента изискванията се променят.  Избраните бяха Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя – 54 гласа "за"; Любка Андонова от ВКС, гражданска материя – 59 гласа "за"; Жанин Силдарева от ВКС, гражданска материя – 54 гласа "за"; Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя – 41 гласа "за"; Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя – 53 гласа "за"; Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя – 43 гласа "за". Към момента не е ясно каква ще е съдбата на избраните шестима членове на КАК, дали те са минали проверка за съвместимост с новите правила на ВСС - да нямат дисциплинарни наказания и висящи дисциплинарни производства, както и да не се намират в конфликт на интереси и да са действащи магистрати през целия си мандат. Не е известно и дали изобщо ще останат в състава й, след като са излъчени по неактуални правила и критерии.

През гласуване не успяха да преминат кандидатурите на Яна Димитрова – съдия в Софийския районен съд (наказателна материя); Мая Христова – съдия в Окръжен съд – Варна (гражданска материя); Асен Попов – съдия в Окръжен съд – Варна (наказателна материя); Петя Колева – Рушанова – заместник-председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) (наказателна материя); Радка Дражева – Първанова – Окръжен съд – Сливен (наказателна материя); Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя).

От ВКС уведомяват, че председателите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд ще бъдат уведомени с писма относно възможността – в срок до 28 септември 2018 г., за подаване на писмени заявления за участие в процедурата, които да бъдат доведени до знанието на съдиите от съответните съдебни райони.

"Съдиите, които вече са подали заявления за участие в процедурата, не трябва да подават документите повторно", съобщават още от ВКС.