От третия път
ВКС попълни десет от единадесетте места в съдийската КАК
Липсва кандидат за Комисията, който да е специалист по търговско право
 
01 октомври 2018, 11:51 | Правен свят | Видяна: 1253
 
 

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра десет от нужните единадесет членове на състава на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Това са Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя), 81 гласа "за"; Петя Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя), 71 гласа "за"; Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя), 69 гласа "за"; Радка Дражева Първанова – Окръжен съд – Сливен (наказателна материя), 56 гласа "за".

Върховните магистрати от ВКС трябва да излъчат общо единадесет членове за Комисията, а според правилата на Съдийската колегия на ВСС те трябва да са разпределени по материя – четирима специалисти по наказателно право, петима по гражданско и двама по търговско.

При първия си опит да попълнят квотата си на 17 юли върховните магистрати от ВКС успяха да изберат едва шестима съдии, които освен това бяха оценявани по стари критерии. Между тях имаше един съдия, специалист по търговска материя - Женя Димитрова от Окръжен съд – Варна. Втори кандидат за място в КАК, който да е специализиран в търговското право, обаче няма, поради което едно място в новия състав на Комисията към момента остава празно. На същото заседание Пленумът на ВКС излъчи и нужните петима специалисти по гражданско право - Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС); Любка Андонова от ВКС; Жанин Силдарева от ВКС,; Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас; Албена Александрова – съдия от СГС.

Съществува обаче опасност шестимата избрани на 17 юли магистрати да не отговарят на новите критерии, гласувани от Съдийската колегия в същия ден и час, в който председателят на ВКС Лозан Панов бе насрочил заседанието на върховните съдии за избор на членове на КАК. Освен специалисти в определени материи, съдиите, членуващи в КАК, не трябва да имат дисциплинарни наказания и висящи дисциплинарни производства, да не се намират в конфликт на интереси и да са действащи магистрати през целия си мандат – поне в рамките на следващата 1 година.

Вторият опит на Пленума на ВКС да попълни квотата си на 20 септември се провали, тъй като се оказа, че в деня на избор критериите все още не са актуализирани спрямо новите правила, гласувани от Съдийската колегия и се наложи върховните магистрати тепърва да ги приемат.

Очаква се да се даде пореден срок за подаване на документи от кандидати за попълване на липсващата бройка за съдия, член на КАК, но този път те трябва да са единствено и само специалисти по търговска материя.