Комисия "Бюджет и финанси" към ВСС:
Съдебните служители ще получат дължимите им 2,4 млн. лв. за дрехи само при наличие на финансов ресурс
Дали увеличението на заплатите на магистратите и администрацията ще е с обещаните от ВСС 17%, зависи какъв бюджет на съдебната власт за 2019 г. ще гласуват депутатите
 
02 октомври 2018, 08:00 | Цветелина Янкова | Видяна: 7794
 

снимка: БГНЕС

 

"Неизплатената сума за облекло на съдебните служители е в размер на 2,4 млн. лв. След изготвяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г. и извършване на финансов анализ, тези суми биха изплатени само при наличие на финансови средства". Това гласи отговорът на председателя на Комисията "Бюджет и финанси" към Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев на запитване на "Правен свят" относно размера на дължимите пари за дрехи на магистрати и съдебни служители, както и сроковете, в които изплащането трябва да се извърши. От бюджетната комисия припомнят, че с решение на Пленума на ВСС от 22.02.2018 г. за съдебните служители са определени с 251 лв. по-малко за дрехи от тези за магистратите, поради "недостатъчен финансов ресурс по бюджета на съдебната власт". 

"Правен свят" попита още и дали е в ход изплащането на допълнителните средства след последното индексиране на заплатите на съдии, прокурори и следователи с 98 лв. от месец май т.г. и на съдебните служители с  2,5%. "Полагащите се месечни трудови възнаграждения на магистратите и съдебните служители се изплащат регулярно в текущия месец, като в тях са отразени и начислени и актуализираните размери на заплатите по решение на Пленума на ВСС по Протокол № 15/31.05.2018 г.", гласи отговорът на Комисията "Бюджет и финанси".

След като на 13 септември Пленумът на ВСС одобри и проект на бюджет на съдебната власт за 2019 година, от който стана ясно, че се  предвижда увеличение на възнагражденията на магистратите със 17% от 1-ви януари 2019 година, то от отговора до "Правен свят" на ресорната комисия на кадровия орган се разбира още, че същият процент ръст на заплатите следва да получи и администрацията на съдебната власт. "В одобрения от Пленума на ВСС проект на бюджет на съдебната власт за 2019 г. за заплати са заложени 471.9 млн. лв., като е включено 17-процентно увеличение на възнагражденията за магистрати и съдебни служители от 01.01.2019 г. и средства за допълнителни възнаграждения на магистратите и съдебните служители по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 2 от ЗСВ", посочват от  бюджетната комисия към ВСС. 

От отговора на въпроса на "Правен свят" дали съдебната власт ще разполага с нужните средства, за да гарантира увеличението на заплатите със 17% от Нова година, става ясно, че това ще зависи от параметрите на бюджета за 2019 г., който депутатите предстоят да гласуват след месец. "Окончателната информация по поставените въпроси може да Ви бъде предоставена след като Пленумът на ВСС разпредели утвърдения от Народното събрание със ЗДБРБ за 2019 г. бюджет на съдебната власт", посочват от ВСС.

На фона на обещаните от ВСС 17% ръст на заплатите в съдебната власт, правителството заяви намерения за увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор от 10% през изборната 2019-та година.  

 

Чл. 233, ал. 6 ЗСВ

(Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател. Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в апелативна специализирана прокуратура, в специализирана прокуратура и следователите в следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.

 

Чл. 345, ал. 2 ЗСВ

Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно - до 45 работни дни в годината при служебна необходимост.