Съдийската колегия подкрепи становището на Вероника Имова
Несъвместимо е да си член на КАК и участник в конкурс
Съдия Радка Дражева-Първанова влиза в състава на Комисията и се отказва от конкурса за повишаване в Апелативен съд-Бургас, решиха съдебните кадровици
 
11 октомври 2018, 17:01 | Цветелина Янкова | Видяна: 478
 
 

Несъвместимо е да си член на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и участник в какъвто и да било конкурс, реши окончателно кадровият орган, споделяйки анализа на Вероника Имова, за който "Правен свят" вече писа, че съвместяването на двете позиции е отявлен конфликт на интереси.

Повод за разискването на казуса от Колегията стана участието на съдия Радка Дражева – Първанова от Окръжен съд – Сливен в конкурс за повишаване в Апелативен съд – Бургас и едновременният й избор от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) за член на съдийската Комисия по атестирането и конкурсите (КАК). Нееднаквото разбиране на членове на Колегията относно това дали при тази хипотеза съдия Дражева-Първано се намира в конфликт на интереси наложи съдебният кадровик Вероника Имова да изготви анализ и дефиниция на това понятие.

"Почерпила съм информация за изготвения анализ от обективното право – ЗПКОНПИ, Закона за финансовия надзор, Закона за Сметната палата, Кодекс на труда, Закона за обществените поръчки, Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.н.", заяви Имова и поясни, че е конфликт на интереси е създаването на възможност за облага от материален или нематериален характер за лицето, което упражнява публични, властнически правомощия.

Дефиницията на понятието "конфликт на итнереси" им три елемента - субект, който заема публична длъжност, това лице да има частен интрес и възможността този частен интерес, който да води до облага, да повлияе върху обективното и безпристрастно упражняване на правомощията на това лице, обясни Вероника Имова на колегите си от Съдийската колегия на ВСС.

"Ние не можем да спрем колегите да участват в конкурсните процедури, но всяко такова участие буди подозредние за частен интерес, затова е и толкова кратък мандатът на членовете на КАК", обясни Имова и подчерта, че според анализа й участието на съдия Дражева-Първанова в конкурс и в КАК е конфликт на интереси.

Красимир Шекерджиев призова първо да се гласува дали е или не е конфликт на интереси казусът с Радка Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен и тогава да се продъжли нататък. Тя обаче сама е депозирала декларация, че, ако се окаже положението й конфликт на интереси, ще прекрати участието си в конкурса за Апелативен съд – Бургас.

С 9 на 4 гласа "за" Колегията сподели анализа на Вероника Имова, а в крайна сметка съдия Дражева-Първанова влиза в състава на КАК и се отказва от конкурса за повишаване.