Д-р Ивелина Петкова, УНСС:
Стартира обучението на първия поток студенти в магистърската програма за противодействие на корупцията
Завършилите магистратурата ще могат да се реализират във всички контролни органи, включително и в КПКОНПИ
 
21 октомври 2018, 19:43 | Цветелина Янкова | Видяна: 585
 

гл. ас. д-р Ивелина Петкова, ръководител на Програма "Противодействие на корупцията" в УНСС

 

В началото на октомври Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) и фондация "Конрад Аденауер" бяха домакини на форум, посветен на въвеждането на антикорупционно образование в училищата и висшите учебни заведения. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) се оказа пионер в тази област със старта на новата магистърска програма "Противодействие на корупцията". "Правен свят" разговаря с гл.ас. д-р Ивелина Петкова, ръководител на програмата.

Д-р Петкова, от настоящата година стартира нова магистърска програма в УНСС - "Противодействие на корупцията", която става реалност с подкрепата и по идея на КПКОНПИ. Разкажете ни малко повече за самата програма, за обучението.

Програмата е изключително нова и тя реално бе създадена след като бе приет законът, регламентиращ дейността на КПКОНПИ. В тази връзка започнаха консултации по отношение на програмата и се създаде със съвместното съдействие и сътрудничество на Комисията, както и на дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. Постарахме се в програмата да се включат достатъчно хора с добър експертен потенциал, които да позволят предаване на техния опит, познания и добра теоретична подготовка. 

Истина ли е, че интересът към програмата е много голям? Имате ли данни какъв е броят на желаещите да се включат в нея?

Към настоящия момент продължава подаването и приемането на документи, като към момента имаме формиран вече един поток, който стартира със започването на програмата. Точният брой в момента не мога да уточня какъв е, но е достатъчен, за да се формират потоци. 

А преподаватели в какви други специалности ще се включат в тази програма? Имаме ли обучени кадри, които да преподават антикорупция в университета?

В програмата са включени не само експерти, но и преподаватели, които са работили в тази област и имат освен теоретични познания и сериозен експертен потенциал. Съвместно ще се провеждат занятията с експертите и практиците, заедно с професорите, така че точно теоретичната част, която се преподава, да бъде допълнена изцяло с практически знания. 

Каква ще бъде реализацията на вече завършилите магистри с диплома за експерти по противодействие на корупцията?

След като приключат магистърската програма, завършилите на първо време ще получат диплома от УНСС за завършена магистърска степен, но тъй като имаме включени експерти от КПКОНПИ, въз основа на сключено споразумение, Университетът ще издаде и сертификат за завършилите, а същевременно Асоциацията за измами, тъй като имаме включен експерт и от там, ще ни предоставя и сертификат за преминат курс за обучение. Така че, завършилите програмата ще имат диплома за магистри, плюс два сертификата и ще могат да се реализират във всички контролни органи, включително и в КПКОНПИ.