Как неуспелият кандидат за председател на Градския съд агитира за свикване на Общо събрание:
Чувствам се излъган. Предполагам, че така се чувстваш и ти...
В писма до колегите си Евгени Георгиев определя СГС като "нашия съд" и твърди, че ВСС отнемал СВОБОДАТА на съдиите
 
30 ноември 2018, 13:35 | Правен свят | Видяна: 2204
 

След като за втори път ВСС не го избра за председател на СГС, съдия Евгени Георгие обяви, че ще обжалва решението пред ВАС, снимка: БГНЕС

 

Странни мотиви излага в писма до колегите си от Софийски градски съд (СГС), с които ги призовава да подкрепят свикването на Общо събрание на съда, на два пъти неуспелият кандидат да го оглави Евгени Георгиев.

След като "Правен свят" първи съобщи в четвъртък, че активисти на Съюза на съдиите в България (ССБ) се опитват да организират съдийски бунт с цел запазване на влиянието и на управленските позиции, съдия Георгиев поиска "право на отговор". В него магистратът поясни, че сам е решил да атакува пред Върховния административен съд (ВАС) безапелационното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което с девет на четири гласа за административен ръководител бе избран опонентът му – съдията от Апелативен съд-София Алексей Трифонов. Евгени Георгиев уточни, че лично разговарял със съдии, на които е връчил и писмено обръщение. С няколко копия от него се сдоби и "Правен свят".

В писмата, които са с идентично съдържание, съдия Евгени Георгиев изненадващо посочва, че се чувствал "излъган" от вота на кадровиците в Съдийската колегия на ВСС. Според съдията "излъгани" би трябвало да са и съдиите от СГС, които го подкрепили. Подобен коментар изглежда странен, тъй като изразява нагласа за предизвестен резултат, който би могъл да се базира на неясни договорки и евентуални опити за влияние.

В краткото си писмо съдия Георгиев на два пъти определя СГС като "нашия съд" и веднъж като "съда ни". Подобно отношение към публична съдебна институция, при това към най-големия окръжен съд в страната, звучи притеснително, доколкото в чл. 117, ал. 2 от Конституцията е посочено, че съдебната власт е независима, а при осъществяването на своите функции съдиите се подчиняват единствено на закона, като според чл. 118 от основния закон, правосъдието се осъществява в името на народа. Същото е залегнало и в Закона за съдебната власт (ЗСВ), като в чл. 4 от него изрично е посочено: "Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно".

Изразеното епистоларно чувство "за собственост" върху "нашия съд" (СГС) се съдържа изключително красноречиво в следния пасаж от писменото обръщение: "до последно ще отстоявам обаче това, което се опитват да ни отнемат – СВОБОДАТА ние да взимаме решения за управлението на нашия съд". Освен, че показва криворазбрано възприятие за т.нар. "съдийско самоуправление", това "собственическо" отношение към СГС представлява нарушение на основополагащи принципи при управлението на съдебната власт, уредени в Конституцията и ЗСВ, според които съдиите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от съответната колегия на ВСС. В този смисъл звучи и призивът на Георгиев към съдиите от СГС да подкрепят свикването на Общо събрание, на което да се обсъди "как да реагираме" на безапелационния вот на кадровия орган, при който Георгиев получи подкрепата на едва четирима от присъстващите 13-сет членове на ВСС.

Странен изглежда и друг пасаж от писмото на съдията до колегите му. Евгени Георгиев посочва, че дори и да спечели делото пред ВАС и така да провали втората процедура по избор на председател на СГС, той нямало да се кандидатира за трети път. (Георгиев участва и в предишната процедура, но отново не бе избран). Изглежда магистратът явно си дава сметка, че може да разчита на едва четири-пет гласа в ресорната колегия, но въпреки това предпочита да осигури запазване на статуквото в управлението на Градския съд, който е без титулярен ръководител вече година и два месеца. 

Макар обръщението да изглежда, че е писано под силна емоция, вероятно и с оглед на неоправдани и потайни обещания, писмото дава гласност на тежкото състояние, в което се намира ключовия за правораздаването у нас Софийски градски съд, който част от съдиите възприемат като "техен". Като в името на кадровото му овладяване, на изпитание са поставени конституционно уредени норми за управление на съдебната власт, а т.нар. "съдийско самоуправление" рискува да придобие формата на "съдийско самоуправство".

Факсимиле от писмото, копия от което съдия Евгени Георгиев раздавал на колегите си:

 

СГС: Свикано е Общо събрание, на което ще дискутираме решението на ВСС за избор на председател на съда

 

Междувременно от ръководството на Софийски градски съд (СГС) отрекоха да са свиквани събрания на отделенията, “на които съдиите са били агитирани да се включат в атаката срещу решението на ВСС”.

 

От Градския съд все пак признават, че на 28 ноември 2018 г. е проведено събрание на съдиите от първоинстанционните граждански състави, но то било свикано четири дни преди избора на нов председател на СГС и не засягало вота на съдебните кадровици.

 

От СГС потвърждават, че в четвъртък е било насрочено провеждането на заседание на съдиите от Наказателното отделение на съда, което трябва да се проведе на 4 декември, но на него щяло да се обсъждат организационни въпроси и командироването на съдия Величка Цанова в Апелативен съд – София.

 

От СГС уточняват още, че на 29 ноември е постъпило, адресирано до и.ф. председател Десислава Попколева, искане от 56 съдии от СГС да бъде свикано Общо събрание, на което да се обсъди гласуването на ВСС при избора на председател на съда, както и да бъдат поканени на него членовете на Съдийската колегия. Попколева незабавно е свикала Общо събрание, което ще се проведе в понеделник (3 декември), тъй като то е поискано от повече от една трета от съдиите. 

 

“Считано от 15.10.2018 г. ръководството на съда включва единствено и.ф. председателя Десислава Попколева, заместник-председателя Даниела Борисова и и.ф. заместник-председател Албена Ботева, чиито действия  по инцииране на събрания на съдиите от Софийски градски съд, за визирания в публикацията период, се изчерпват с посочените по-горе. Всяка друга интерпретация не се основава на осъществилите се факти и независимо от намеренията на авторите й води до излишно напрежение и уронва престижа на съдиите”, пишат още от СГС.

 

Бележка

“Правен свят” не приема формулировката, че с журналистическа публикация, която потвърждава наличието на организация по свикването на Общо събрание, на което съдии от окръжно ниво ще търсят сметка за решения на членове на кадровия орган за управление на съдебната власт, се цели внасянето на “излишно напрежение”, а още по-малко “уронване престижа на съдиите”

 

Никъде в публикацията не са визирани действия на магистрати, свързани с тяхното основно задължение – правораздаване в името на народа. Твърдо сме убедени, че ангажирането на съдиите с решаването на кадрови въпроси, освен отнемане на правомощия на ВСС, ощетява обществения интерес.