Членовете на Съдийската колегия, избрали Алексей Трифонов за председател на СГС, отново мотивираха вота си
В писмо до съдиите от СГС, кадровиците ги призоваха да спазват закона
Не съществува механизъм членове на ВСС да участват в общи събрания на съдилищата
 
03 декември 2018, 13:12 | | Видяна: 1263
 
 

Деветимата членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), които на 27 ноември дадоха своя категоричен вот в подкрепа на кандидатурата на апелативния съдия Алексей Трифонов за председател на най-големия окръжен съд у нас – Софийски градски съд (СГС), отклониха поканата да присъстват на Общото събрание на съда, за да дават обяснение за своя избор. В позицията, подписана от Боян Магдалинчев, Георги Чолаков, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Боряна Димитрова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Стефан Гроздев, кадровиците припомнят на магистратите, че "липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление". Мнозинството в Съдийската колегия припомнят и конкретните разпоредби в Конституцията и в Закона за съдебната власт (ЗСВ), според които право и задължение е на ВСС да назначава административните ръководители в съдебната система.

В края на миналата седмица, след проведени множество неформални разговори и организирана подписка, и.ф. председател на СГС Десислава Попколева свика провеждането на Общо събрание на съда за 3 декември от 12.00 часа. Членове на Съюза на съдиите в България (ССБ), правораздаващи в СГС и неизбраният при две процедури претендент за поста съдия Евгени Георгиев, настояваха съдебните кадровици да дадат обяснение, защо не са съобразили с гласуването на Общото събрание на Градския съд, където подкрепата за Георгиев е била по-голяма, спрямо тази за убедително спечелилия процедурата Алексей Трифонов. В тази връзка членовете на ВСС посочват, че "законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите."

В края на миналата седмица се разбра още, че съдия Евгени Георгиев ще обжалва решението на ВСС пред Върховния административен съд (ВАС), но дори и да спечели делото, нямало да се явява за трети път. В писмото си до недоволстващите съдии от СГС деветимата членове на ВСС, повечето от които допреди година също са били съдии, посочват, че "с убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната". 

В заключение кадровиците припомнят на магистратите от Градския съд, че проблемите пред съдебната инстанция са от дълги години и апелират с общи усилия, те да бъдат преодолени. "Вярваме, че натрупаните дългогодишни проблеми в Софийски градски съд ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт", пишат кадровиците. 

Междувременно, източници на "Правен свят" в Съдебната палата съобщиха, че провеждането на Общото събрание на СГС е било пред провал, заради липсата на достатъчно присъстващи съдии. 

"Правен свят" публикува цялото писмо на деветима от членовете на Съдийската колегия на ВСС до съдиите от СГС:

 

Уважаеми колеги,

 

Благодарим ви за поканата за участие в насроченото за 3 декември 2018 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд, отправена до нас от 56 магистрати. Липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление. 

 

Считаме за необходимо да обърнем внимание, че Конституцията на Република България (чл. 130, ал. 5, т. 46) и Законът за съдебната власт (чл. 30, ал. 5, т. 4) вменяват на Съдийската колегия на ВСС право и задължение да назначават административните ръководители на съдилищата. Изслушването на кандидатите за административни ръководители от общото събрание на съответния съд, съгласно чл. 194а, ал.7 от Закона за съдебната власт, е част от процедурата за избор. Колегията е длъжна да вземе предвид и да цени изразеното становище на общото събрание, дори когато то е споделено от по-голямата част от съдиите в съответния съд, но съвкупно с всички други законово регламентирани и относими обстоятелства към формирането на преценката за качествата на кандидатите.

 

Законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите. Съгласно разпоредбата на чл. 194б ал. 1 ЗСВ в рамките на събеседването се прави преценка за професионалните качества на кандидатите, за управленската им компетентност и моралните качества въз основа на представените концепции, отговорите на поставени въпроси в хода на изслушването, становищата на помощните органи, становищата на лицата по чл. 38 ал. 3 и ал. 7 ЗСВ, организаторските качества, устойчивостта на характера на кандидатите, способността им за носене на отговорност и за взимане на трудни, самостоятелни решения, без внушения и неправомерни намеси, и влияния от нерегламентирани източници, и прочие.

 

Именно Конституцията Република България и Законът за съдебната власт задължават и дават право на членовете на Съдийската колегия да направят цялостна преценка относно качествата на кандидатите по посочените по-горе критерии, а не просто да "ратифицират" изразеното от органа на съдийско самоуправление становище по кандидатурите. Отговорността за избора на административен ръководител законодателят е възложил изцяло на съответната колегия на ВСС.

 

Принципното ни становище по темата, свързана с избора на 27 ноември 2018 г. на административен ръководител на СГС, е че изслушването на двамата кандидати за административен ръководител на Софийския градски съд протече по законоустановената процедура и направеният избор бе в максимална степен публичен, прозрачен и мотивиран. С убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната. Крайната преценка беше възприета след продължително изслушване, при което бяха зададени многобройни въпроси на кандидатите. Проведените разисквания и заявените от членовете на СК на ВСС мотиви за избора след изслушването са отразени в пълната стенограма на проведеното заседание и са на разположение на сайта на ВСС. Очакваме магистратите и обществото да уважават самостоятелната воля, предоставена от закона на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в качеството й на кадрови орган по отношение на съдийската общност.

 

Вярваме, че натрупаните дългогодишни проблеми в Софийски градски съд ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт.

 

Оставаме с уважение,

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ВЕРОНИКА ИМОВА 

СЕВДАЛИН МАВРОВ 

БОРЯНА ДИМИТРОВА 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ

БОЯН НОВАНСКИ

СТЕФАН ГРОЗДЕВ