Седемнадесет души отиват на устен изпит за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС
Събеседването с успешно издържалите втория етап от конкурса ще включва обсъждане на правен казус и анализ на съдебната практика
 
10 януари 2019, 10:28 | | Видяна: 846
 
 

Седемнадесет души са допуснати до последния етап в конкурса за съдебни помощници в Наказателно отделение на Софийски градски съд (СГС).

От протокола от проведения писмен изпит става ясно, че до него са били допуснати общо 70 кандидати, но са го положили 61. След като тричленна комисия в състав - председател Виолета Магдалинчева и членове Анелия Щерева и Николай Николов – са проверили верността на отговорите на писмените тестове на кандидатите, всеки един от членовете й поотделно е поставил оценка по шестобалната система за представянето им.

Така на последен етап от конкурса отиват Симеон Петров, Стела Димитрова, Петя О. Попова, Явор Лефтеров, София Ризова, София Тютюнджиева, Любомир Шарков, Вероника Иванова, Диана Хубенова, Десислава Сливовска, Виктория Станиславова, Диляна Григорова, Йоана Такова, Вивиан Димитрова, Диляна Гладнишка, Борислава Бориславова, Бианка Илиева – Кирилова.

Събеседването с успешно издържалите втория етап от конкурса кандидати за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС ще включва обсъждане на правен казус и анализ на съдебната практика. За кандидатите от № 1 до № 6, включително, устният изпит ще се проведе на 19.01.2019 г. (събота) от 09.30 часа в зала № 32, ет. 3 на Националния институт на правосъдието (НИП), а за кандидатите от № 7 до № 10, включително, от 13.30 часа. На следващия ден – 20.01. 2019 г. (неделя) ще бъдат изпитани кандидатите от № 11 до № 17, включително.

По време на събеседването могат да бъдат ползвани нормативни актове, в случай че кандидатите разполагат с такива.