ВСС обяви:
Пълен рестарт на процедурата за подбор на европейски прокурор
Изслушаните от седемчелнната Комисия кандидати в предишната процедура трябва наново да подадат документи за участие
 
10 януари 2019, 18:15 | | Видяна: 797
 
 

Започва пълен рестарт на процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Изслушаните в предишната процедура кандидати, след която Александър Атанасов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура, Каролина Хлебарова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Теодора Георгиева – съдия в Административен съд – София град бяха допуснати на втори етап от надпреварата, ще трябва наново да депозират същите документи за участие като в предходната процедура, става ясно от обявлението за провеждането й.

В него обаче не се уточнява кое конретно налага отмяната на предходния подбор и рестартирането му. Посочва се единствено, че новата процедура се налага "във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г.".

Още на 19 декември стана ясно, че писмото от ЕК е изпратено след проведеното от Комисията събеседване с първоначално допуснатите кандидати и е било подписано от комисаря за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова и от комисаря за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер. От Министерски съвет тогава уточниха, че с него се отправя покана към българското правителство за предприемане на необходимите действия за представяне на трите кандидатури от България за позицията на европейски прокурор до края на март 2019 г., както и препоръка България да увеличат субектите, които имат право да се включат в процедурата, тъй като са настъпили промени в критериите и изискванията към участниците.

Новият подбор ще бъде извършен от старата седемчленна комисия. Излъчените кандидати отново трябва да са трима като процедурата по подбора ще се състои в нови два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание.

Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.

Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13, уточняват от ВСС.

Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.