Ще провери ли Инспекторатът срещата на Панов с протежето на Цветан Василев?
Въпросите, на които Лозан Панов отказва да отговаря
 
11 януари 2019, 09:51 | Правен свят | Видяна: 867
 

Лозан Панов

 
"Правен свят" отправи в четвъртък до главния съдебен инспектор Теодора Точкова серия от въпроси, продиктувани от скандалната среща на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов с Георги Б. Георгиев, известен с публичната си близост до беглеца от правосъдието Цветан Василев. Председателят на т.нар. гражданско движение БОЕЦ и група неизвестни лица посетиха в сряда кабинета на Панов в Съдебната палата, като според твърденията им срещата със "съдия № 1" е продължила близо два часа.
 
Потърсихме позицията на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) по няколко причини: поради това, че срещата може да се разглежда като опит за оказване на натиск върху магистратите, които разглеждат или предстои да гледат "Делото КТБ", от страна на председателя на ВКС и председателстващ заседанията на Съдийската колегия на ВСС; поради това, че със срещата Лозан Панов се солидаризира с уронващите престижа твърдения, отправяни системно от Георги Б. Георгиев към представители и институции от съдебната власт и не на последно място, поради коментари на представителя на ГД БОЕЦ пред определени медии, че "съдия №1" ги е занимал с въпрос, свързан с потенциална проверка на произхода на средствата на съпругата му от страна на компетентните държавни органи.
 
Макар скандалната среща да се проведе в сряда, до този момент официална информация за, която да е с източник ВКС, все още не е публикувана. Още във вторник "Правен свят" писмено отправи въпроси до кабинета на Лозан Панов, в които се акцентира върху възможните негативни последици от провеждането на среща с лице, публично демонстрирало близостта си до укриващ се от правосъдието подсъдим. Тъй като до момента отговорите от Лозан Панов липсват, "Правен свят" ги отправя повторно през настоящата публикация:
 
С изненада научихме, че на 09 януари 2019 г. (сряда) представители на т.нар. ГД "БОЕЦ", представлявано от г-н Георги Б. Георгиев, ще имат среща с председателя на Върховния касационен съд (ВКС) г-н Лозан Панов. В тази връзка, очакваме отговори на следните въпроси:
 
По чия инициатива, как е уговорена и кое налага провеждането на анонсираната среща между г-н Георгиев и г-н Панов?
 
Какви са планираните теми за разговор, които г-н Панов възнамерява да повдигне по време на срещата, ако такава бъде осъществена?
 
Имал ли е г-н Панов и други срещи с г-н Георгиев, кога са били осъществявани те и по чия инициатива?
 
Наясно ли е г-н Панов, че г-н Георгиев никога не е крил своята близост и симпатии към подсъдимо лице, укриващо се от правоохранителните органи на Република България, в продължение на повече от 4 години?
 
Как г-н Панов възприема факта, че е приел среща с г-н Георгиев, който демонстрира публична близост с г-н Цветан Василев, подсъдим като ръководител на организирана престъпна група, отговорна за фалита на четвъртата по големина българска банка у нас?
 
Смята ли г-н Панов, че евентуална среща с близко до г-н Василев лице, в качеството му на председател на Върховния касационен съд, индиректно може да бъде тълкувана като натиск над съдебните състави, които разглеждат или предстои да разгледат делото за фалита на Корпоративна търговска банка?
 
Наясно ли е г-н Панов, че г-н Георги Б. Георгиев и представляваното от него т.нар. ГД "БОЕЦ" многократно са провокирали и извършвали действия, уронващи престижа на институции в съдебната власт? В този смисъл, смята ли г-н Панов, че с провеждането на срещата, председателят на ВКС легитимира действия накърняващи достойнството на отделни български магистрати, а оттам и на цялата съдебна власт?
 
Колко пъти, кога и по какъв повод г-н Панов, като председател на ВКС, е провеждал срещи с представители на неправителствени организации и/или граждани, некриещи своята близост с подсъдими лица, включително и практикуващи адвокати?
 
Какво смята г-н Панов да предприеме в оставащите три години до края на мандата му като председател на ВКС, за да подобри прозрачността в своята работа, с оглед на липсата на каквато и да е публична информация за срещите, които провежда като представител на най-висшата съдебна инстанция в държавата?
 
Смята ли, че с действията си, включително анонсираната от г-н Георги Б. Георгиев среща, г-н Панов спазва изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати?