Съдийската колегия отложи обявяването на конкурсите за окръжните съдилища
Районните съдилища в граничните райони спират да се отчитат за натовареността си на 3 месеца, решиха още съдебните кадровици
 
05 февруари 2019, 15:54 | | Видяна: 1417
 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отложи обявяването на конкурсите за преместване, повишаване в длъжност и първоначално назначаване в окръжните съдилища в страна. Това се наложи, тъй като пред Върховния административен съд (ВАС) има шест висящи дела по приложението на чл.193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), според който класиран под чертата кандидат може да бъде повишен в 9-месечен срок от приключването на конкурса, при наличието на свободна бройка.

В началото на дебата зам.-председателят на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Колегията Красимир Шекерджиев обяви, че към момента в окръжните съдилища има общо 37 незаети длъжност, като 8 от тях се пазят за висящите процедури пред ВАС и пред Съдийската колегия. Предстои и освобождаването на още 10 щата поради пенсиониране.

На свой ред Драгомир Кояджиков поиска отлагане на обявяването на конкурсите, тъй като в материалите към дневния ред липсвала справка за натовареността в окръжните съдилища по отделения. След гласуване обаче, Колегията реши, че няма да отложи въпроса по това съображение.

В крайна сметка съдебните кадровици решиха да изключат пазените до решението на ВАС 8 щата от общия брой на свободните бройки, което доведе до невъзможност да обявят конкурси по отделения за останалите свободни места, докато не се произнесат върховните магистрати, за да стане ясно кои от тях ще бъдат заети чрез повишаване и колко от тях ще останат за процедурите по преместване и първоначално назначаване. От своя страна Георги Чолаков уведоми колегите си, че всички висящи във ВАС дела във връзка с приключилия конкурс за окръжните съдилища са насрочени с нарочна негова заповед за един ден -  28 февруари – така че да приключат максимално бързо.

Междувременно Колегията реши и, че районните съдилища в граничните райони вече няма да изпращат отчети за натовареността си на всеки 3 месеца, както беше досега.

На 5 юли 2016 година Съдийската колегия на ВСС взе решение да укаже на председателите на районните съдилища в пограничните райони да се отчитат всяка седмица на горестоящите съдилища относно натовареността си по престъпления против реда на управлението по реда на чл. 279-281 от НК. През януари 2018 година съдебните кадровици увеличиха срока, в който трябва да се изготвят отчетите на три месеца, поради намалялата натовареност.

Сега Съдийската колегия напълно отмени това задължение за районните съдилища в граничните райони заради отпаднала необходимост.