Провали се опитът за саботаж срещу новия председател на СГС
Заради спорен кворум Общото събрание не успяло да приеме правилата за работа на най-големия окръжен съд
Присъствали са 63 от 126 имащи право на глас градски съдии
 
07 февруари 2019, 08:16 | Правен свят | Видяна: 1151
 
 
Опитът за саботаж срещу новия председател на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов, организиран от негови опоненти, и.д. ръководството на съда и активисти на Съюза на съдиите в България (ССБ) преди встъпването му в длъжност, е претърпял провал. Това се разбира от отговорите на въпросите, които "Правен свят" получи от СГС.
 
Както във вторник "Правен свят" съобщи, със заповед на и.д. председателя на СГС Десислава Попколева под т. 9 от предварителния Дневен ред за Общото събрание на съдиите и служителите бе включено и приемане на Правила за работата на съда, изготвени от работна група от 12 магистрати, модерирана от неизбрания в две процедури кандидат за председател съдия Евгени Георгиев. Повече от странно е, че на заседания на въпросната работна група са присъствали временното ръководство на съда и представител на ръководството на ССБ.
 
От заложените в проекта нови правила за работата на СГС може да се направи изводът, че тяхната основна цел е ограничаване и на практика "изпразване от съдържание" на правомощията на административния ръководител. Това обяснява и защо борещото се да запази статуквото временно ръководство на Градския съд държи да прокара приемането на правилата преди встъпването в длъжност на Трифонов. Още повече, че в понеделник с окончателно решение на Върховния административен съд (ВАС) бе удовлетворено желанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за предварително изпълнение на решението й, с което Трифонов бе избран за председател на СГС, без да се чака изходът от делото по жалбата на неуспелия кандидат Георгиев. По информация на "Правен свят" Алексей Трифонов е в отпуск и заради това встъпването му в длъжност все още не е реализирано.
 
В този контекст, в сряда, минути след 12.00 часа, в Съдебната палата и в присъствието на 345 съдии и съдебни служители, при нужен кворум от 278 души, е започнало Общо събрание на най-големия окръжен съд. В първата част на събранието са приети отчетите и правилата за разпределяне на средствата от СБКО. Прието е решение за даване на съгласие за създаването на Централизиран фонд СБКО за отпускане на помощи на магистрати и служители, което трябва да се изпрати до Пленума на ВСС до 11 февруари, уточниха за "Правен свят" от СГС.
 
Във втората част на Общото събрание на СГС, в която са участвали само магистратите, са присъствали 80 съдии, при обща численост на съда от 148 души, в това число младши съдиите и командированите. Оказва се обаче, че само 63 от тях от общо 126 са били с право на глас. Макар наличието на кворум да е доста спорно (не е спазен принципът 50% плюс 1), магистратите са пристъпили към обсъждане на предложенията за Правила за работа на Общото събрание на СГС. Според и.д. ръководството на съда, след дискусия и редакция, са били приети първите девет члена от правилата (от 1 до 10, вкл., без № 4, тъй като авторите на черновата го бяха пропуснали).
 
Липсата на достатъчно присъстващи съдии, което поставя под съмнение легитимността на приеманите решения, е дало повод на един от магистратите да призове за прекратяване на дискусията. В крайна сметка се е стигнало до отлагане на приемането на правилата за работа на съда за следващо Общо събрание.
 
Юристи, с които "Правен свят" разговаря, бяха категорични, че Правилата за работа на ОС, както и Правила за броя и специализацията на отделенията и разпределянето на съдиите в тях, би следвало да се обсъждат и гласуват в цялост, а в конкретния случай това би било редно да се случи от Общо събрание, ръководено от титуляра - председател на съда.