За 2019 година
Дават резерв от 100 000 лв. на Съдийската и Прокурорската колегии за награди на магистратите
Съдиите ще разполагат с 51 784 лв., а прокурорите и следователите с 48 216 лв.
 
07 февруари 2019, 10:18 | Правен свят | Видяна: 1870
 
 

За първи път Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие решение за разпределението на резерв по бюджета на съдебната власт, с който да бъдат осигурени средства за парични награди на съдиите, прокурорите и следователите.

Средствата са в общ размер на 100 000 лв., като първоначално предложението беше те да бъдат разпределени по равно между двете колегии на кадровия орган. Преди две седмици обаче съдебният кадровик Атанаска Дишева заяви, че подобно равно разпределяне на общата сума не е справедливо, тъй като съдиите в системата са повече от прокурорите и следователите, което, според нея, налага предварително изчисление и разпределяне на средствата според числеността на магистратите. Така Комисията "Бюджет и финанси" към кадровия орган извърши проверка, а сметката показа, че процентът на съдии към прокурори и следователи в системата е 52% към 48% на база налични щатове. Според крайните изчисления на база тази численост, на Съдийската колегия се полагат 51 784 лв., които в рамките на 2019 година ще могат да бъдат разпределени измежду заслужилите награда съдии, а на Прокурорската колегия -  48 216 лв. за прокурори и следователи.

Комисията "Бюджет и финанси" бе подготвила и алтернативен вариант, при който броят на магистратите е изчисляван на база заети, а не налични длъжности в системата, но този вариант не е бил подкрепен, тъй като в рамките на година заетите щатове предстои да се променят.

С 16 гласа "за" Пленумът на ВСС подкрепи предложението на Комисията и разпредели резерва по колегии, спрямо първия вариант.