Проверяват дали Централизираната система за случайно разпределение на делата е достатъчно добре защитена от външна намеса
ВСС ще реши другия четвъртък на коя външна фирма да възложи извънгаранционното поддържане на системата, тъй като няма собствени специалисти
 
07 февруари 2019, 11:34 | | Видяна: 451
 
 

Трябва превантивно да се провери дали Централизираната система за случайно разпределение на е достатъчно добре защитена от външна намеса. Тази констатация направи кадровикът Даниела Марчева при обсъждането на въпроса на коя външна фирма да бъде възложено извънгаранционното поддържане на системата до края на годината, тъй като договорът с настоящия изпълнител изтича. Офертите са три, като принципът, който е заложен за избор на изпълнител е комплексен – най-ниска цена и определен професионален опит."Ние във ВСС нямаме програмисти, ние не можем да извършим насрещен контрол как се поддържа тази система. Ежедневно се сблъскваме с този проблем. Правим електронно правосъдие, а нямаме механизъм за насрещен контрол как се защитава системата от външни влияния", заяви Марчева и попита дали не е редно когато външните специалисти боравят с тази система да бъдат подпомагани от вътрешни експерти от ВСС и предложи да бъде извършен допълнителен анализ на тези фактори. Тя допълни, че трябва внимателно да се изследва възможността за пробив в системата от външни недоброжелатели, макар че към момента няма данни за такава намеса, както и че в случая не визира некоректно отношение от страна на фирмата, която към момента я поддържа. "Тук не трябва да е водеща цената, а сигурността. Но говорим за нерегламентираното вмешателство чрез интернет връзката, а не за некоректно отношение на фирмата, която поддържа системата", категорична бе тя.

През 2014-2015 година, когато тази система бе създадена, въпросът за сигурността отново беше на дневен ред, но остана отворен досега.

Според Калина Чапкънова пък фирмата, която трябва да извършва извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на делата, трябва да е тази, която е най-добре запозната с нейното функциониране.

"Ако отложим точката, има опасност системата да остане без поддръжка за неопределен период от време", изказа опасения Атанаска Дишева.

На заседанието присъства и директорът на дирекцията на ВСС, която отговаря за информационните технологии. Той заяви, че сигурността на системата наистина не може да бъде гарантирана отвътре. "По принцип няма система в света, която да е 100% защитена, достъпът до тази система е само от IP адресите на органите на съдебната власт. Самото влизане в системата става с потребителско име и електронен подпис. Дали може външен човек да се намеси в системата не може никой да каже, тъй като нямаме специалист в тази област", заяви експертът на ВСС.

От своя страна Дишева повторно настоя, че не е целесъобразно дългото отлагане на въпроса и предложи да бъде поканен представител на фирмата, която е избрана за поддръжка на системата, за да гарантира сигурността й.

В крайна сметка Пленумът реши да бъдат извършени допълнителни анализи на гаранциите, които предоставят различните кандидат-фирми и решението да бъде взето следващия четвъртък.