Лозан Панов с поредна атака срещу специализираното правосъдие заради делото "Иванчева"
Председателят на ВКС поиска дисциплинарка и срещу съдия Георги Ушев
Административният ръководител АСНС е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър, твърди Панов
 
11 февруари 2019, 16:34 | Правен свят | Видяна: 1053
 

Лозан Панов, снимка: архив/БГНЕС

 

В контекста на течащата проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), която трябва да установи дали председателят на Върховния касационен съд (ВКС) е оказвал натиск над съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), разглеждали мерките за неотклонение на подсъдимите за подкуп бивша кметица на район "Младост" Десислава Иванчева и заместничката й Биляна Петрова, Лозан Панов предприе нова атака срещу магистрат от специализираното правосъдие. Председателят на ВКС е внесъл предложение до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което иска образуването на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на АСНС съдия Георги Ушев, съобщиха от администрацията на ВКС.

Като повод за сезирането на ресорната колегия на кадровия орган, Панов ползва доклада на трите съдийки от ВКС – Галина Захарова, Капка Костова и Галина Тонева, които бяха пратени в АСНС, за да проверяват как съдът е разглеждал мерките за неотклонение на двете подсъдими. И макар докладът на "шпиц-командата" на Панов да беше готов още на 10 декември, председателят на ВКС предприема действията срещу Ушев цели два месеца по-късно, но и броени дни след като сайт, свързан с подсъдимия банкер Цветан Василев, лансира новината, че специализираният магистрат можело да е кандидат за следващ главен прокурор.

Исканата от Панов дисциплинарка срещу Ушев е втората атака на председателя на ВКС, която той предприема на база доклада на трите върховни съдийки. Първата бе срещу прокурори от специализираното правосъдие и прокурор от ВКП, заради които Панов сезира прокурорската колегия. Кадровиците от своя страна отхвърлиха искането на председателя на ВКС.

С голяма доза на вероятност е и Съдийската колегия на ВСС да стори същото, но това ще даде възможност на Панов да обжалва решението пред Върховния административен съд (ВАС), което да постави Ушев в неизгодна ситуация.

Пристрастието на Лозан Панов по делото "Иванчева" започна броени месеци след арестуването на триото от "Младост" поискало и получило 70 000 евро подкуп - още през лятото на 2018 година, когато поиска от председателя на АСНС обяснения защо в медийни публикации пишело, че Иванчева и Петрова са били в съдебна зала с белезници, а по-късно научи лично от Георги Ушев, че това не е вярно.

В замяна на атаките на Лозан Панов срещу специализираните органи на правосъдието, ангажирани с делото "Иванчева", председателят на ВКС получи подкрепата на неколцина привърженици на подсъдимите за подкуп Иванчева и Петрова. 

 

„Правен свят“ публикува пълния текст на съобщението на ВКС:

 

Съобразно правомощията си по чл. 312, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) председателят на Върховния касационен съд внесе в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

 

Предложението се основава на данните, съдържащи се в доклад от 10.12.2018 г., съставен от комисия в състав: Галина Захарова – заместник председател  на  ВКС  и  ръководител  на Наказателна колегия, Капка Костова – председател на Първо наказателно отделение, и Галина Тонева – председател на Второ наказателно отделение, в резултат на проверка на дейността на АСНС, извършена на основание Заповед № 2807/28.11.2018 г. (http://www.vks.bg/vks_p02_0553.htm).

 

Според председателя на Върховния касационен съд (ВКС) са извършени две дисциплинарни нарушения от председателя на АСНС. Първото е по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ – действие, накърняващо престижа на съдебната власт, изразяващо се в това, че извън кръга на своите служебни правомощия като административен ръководител на по-горестоящ съд е дал устно разпореждане на съдия от по-долустоящ съд (докладчик по н.о.х.д. № 2617/2018 г. на Специализирания наказателен съд), да извърши фактически и правни действия по посоченото дело, които не съответстват на нормативни разпоредби, нито на установена съдебна практика, по-конкретно – посетил е докладчика по делото след постъпване на частен протест от прокурор и искане по чл. 343 от НПК, като при това посещение го е уведомил за необходимостта особеното искане по чл. 343 да се администрира възможно най-бързо и да се изпрати на АСНС с оглед спешността на исканото произнасяне, уведомил го е също за необходимостта следственият арест да бъде уведомен за постъпване на документите, изготвени от прокурора. „Това поведение като административен ръководител на по-горестоящ съд представлява намеса в работата на съдия от по-долустоящ съд, която не се основава на законови правомощия, включително такива, касаещи администрирането на делата и жалбите или протестите. Последното е особено значимо като се отчетат конкретните обстоятелства, а именно, че в случая не се установява бездействие от страна на докладчика по делото, нито забавено или несвоевременно извършване на дължимите процесуални действия (по изготвяне на протокола от съдебното заседание, подписването му и т. н.), нито по администрирането на постъпилия протест и съдържащото се в него искане по чл. 343 НПК“ – твърди председателят на Върховния касационен съд. Според него с действията си ръководителят на АСНС е допуснал безпрецедентно накърняване на основната роля на съда на независим и безпристрастен арбитър за осъществяване на правораздавателната дейност при спазване на принципите на справедливост и точно прилагане на законите спрямо всички страни в процеса.

 

Второто, сочено от председателя на ВКС, дисциплинарно нарушение е по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения, а именно, че е образувал в.ч.н.д. № 522/2018 г. по описа на АСНС по протест на прокурор и особено искане по реда на чл. 343 от НПК срещу определение по н.о.х.д. № 2617/2018 г. на СНС, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Десислава Иванчева и Биляна Петрова от „задържане под стража“ в „домашен арест“, при следните нарушения: без да е предвидена възможност за образуване на самостоятелно производство по чл. 343 НПК пред въззивната инстанция; без да са спазени изискванията на процесуалния закон за проверка на редовност и размяна на книжата; при липса на годен, подлежащ на спиране съдебен акт за изменение на мерките за неотклонение на подсъдимите, подписан от съдебните заседатели – членове на съдебния състав, и съдебния секретар съгласно  чл.  311,  ал.  2  от  НПК; без да е преценил, че нерегламентирания в НПК „частичен“ протокол не представлява официален съдебен акт, обективиращ волята на съда. Протоколът по н.о.х.д. № 2617/2018 г. по описа на СНС е изпратен на АСНС на 16.11.2018 г. – 18.05 ч., т. е. след произнасянето на въззивната инстанция по особеното искане.