Съдийската колегия отказа да се преекспонира недоволството на осем съдии от Благоевград
Председателят на САС Даниела Дончева ще провери организацията на работата в окръжния съд
 
05 март 2019, 14:02 | Правен свят | Видяна: 1027
 

Окръжен съд - Благоевград

 

Ресорната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да се преекспонира недоволството на осем наказателни съдии от Окръжен съд-Благоевград, свързано с дейността на административния ръководител на съда Катя Бельова, като не прие искането магистратите да бъдат изслушани на заседание на кадровия орган. В писмо до Съдийската колегия наказателните съдии Росица Бункова, Красимир Аршинков, Маргарита Коцева, Атанас Маскръчки, Атанаска Китипова, Петър Пандев, Диана Узунова и Иво Харамлийски бяха изразили желание да дойдат в София, за да представят причините за недоволството си, сред които се оказаха липсата на ръководител на Наказателното отделение и отсъствието на съдии от Гражданското отделение в графика за дежурствата. 

Писмото на магистратите от ОС-Благоевград бе включено в дневния ред на кадровиците за вторник от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, а конкретното му предложение бе да се поканят за изслушване в рамките на следващото заседание на Колегията недоволните съдии. Цветинка Пашкунова обаче напомни, че такъв подход не би бил справедлив и е редно, ако бъдат изслушани съдиите, които са се подписали под писмото, то такава възможност да се предостави и на председателя на съда Катя Бельова. "Ние вече имаме такива установени практики и ми се струва, че няма пречка да изслушаме колегите. Може да не идват всички, а да изпратят свои представители, но ми се струва, че е редно да изслушаме и колегата Бельова, която да вземе отношение по поставените в това писмо проблеми, както и представители на Гражданското отделение", заяви Цветинка Пашкунова.

Драгомир Кояджиков предложи да се излъчат представители на Съдийската колегия на ВСС, които да посетят ОС-Благоевград, да изслушат съдиите, да проучат проблемите и да предложат конкретно решение. 

Всички въпроси, които са поставени в писмото, са от компетентността на Общото събрание на съда, обясни друг от кадровиците - Вероника Имова. "Нека дадем възможност едно легитимно Общо събрание да вземе решение по тези въпроси и тогава ние да решим дали ще поканим колегите или ще излъчим свои представители, които да посетят съда. Аз чета в писмото на колегите – на 18 януари т.г. е проведено Общо събрание, което е нелегитимно – тоест два от важните въпроса в писмото не са решени. Ние ще се намесим в едно правомощие, което е тяхно. Те имат достатъчно възможности да решат тези проблеми и след това ние трябва да преценим дали намесата е необходма", предложи от своя страна Имова.

Според председателя на Върховния административен съд (ВАС), решаването на проблемите в ОС-Благоевград е от компетенциите на ръководителя на Софийски апелативен съд (САС). "Председателят на САС трябва да отиде на място, да направи проверка и тогава ние да преценим какво да направим", заяви Чолаков. Севдалин Мавров изрази подкрепа за това предложение.

В крайна сметка се обособиха три варианта – да бъдат поканени за изслушване представители на съдиите както от Наказателно, така и от Гражданско отделение, заедно с ръководителя на ОС-Благоевград Катя Бельова, да бъде изпратена комисия от кадровици в самия съд, за да проучи въпроса, както и трета опция – казусът да бъде проверен от председателя на Апелативния район. Първите два варианта не събраха нужната подкрепа, като с 6 гласа "за" и 5 "против", кадровиците ангажираха с проверката съдия Даниела Дончева, която след изготвянето на доклад ще го представи на ВСС.