Георги Чолаков ще ръководи аналитичното звено във ВАС
Основните задачи на новата структура към съда са да изследва противоречиви съдебни практики и да изготвя становища по проекти на закони
 
05 април 2019, 09:57 | | Видяна: 442
 

Георги Чолаков, председател на ВАС, снимка: Булфото

 

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков ще ръководи новосъздаденото звено за анализи и тълкувателна дейност в съда, чиято дейност стартира от 5 април 2019 г. Членове на новата структура са върховните съдии Теодора Николова, Таня Куцарова, Кремена Хараланова и Емилия Кабурова, съобщиха от ВАС.

Сред основните задачи на звеното са да изследва противоречиви съдебни практики във ВАС и административните съдилища, да изготвя становища по проекти на закони, внесени за разглеждане в Народното събрание, Министерския съвет, както и по проекти на подзаконови нормативни актове, относно административното правораздаване, както и по конституционни дела. При установена противоречива и неправилна съдебна практика звеното ще отправя предложения за образуване на тълкувателни дела, уточняват от институцията.

При осъществяване на дейността си, звеното може да иска становища и от председателите на отделения във Върховния административен съд, съобразно тяхната компетентност. Звеното ще води и регистър на преписките, по които работи. Регистърът ще съдържа темата, номер и дата на постъпване на преписката, докладчик, дата на приключване на преписката и резултат.