Държавното обвинение:
Няма да допуснем атаки срещу прокурори от обвиняеми и свързани с тях лица
Главният прокурор лично е проверил твърденията по адрес на наблюдаващия прокурор по делото срещу Миню Стайков, няма основания за отвод на Ангел Кънев
 
03 май 2019, 13:37 | | Видяна: 881
 
 

Ръководството на прокуратурата обяви, че няма да допусне провеждането на персонални атаки срещу нейни представители от обвиняеми или свързани с тях лица.

Позицията на държавното обвинение е по повод разпространена по-рано в медиите информация, че алкохолният бос Миню Стайков, който е обвиняем за участие в престъпна група за държане и продажба на акцизни стоки без бандерол и данъчни престъпления, е поискал отвод на наблюдаващия делото срещу него прокурор Ангел Кънев. От прокуратурата уточняват, че са извършени редица проверки по твърденията на Стайков за допуснати от прокурор Кънев сериозни нарушения, част от тях са били проверени и лично от главния прокурор Сотир Цацаров. Резултатите са показали, че няма никакви основания прокурор Кънев да бъде отведен от процеса срещу Стайков, заради което й Апелативната специализирана прокуратура не е уважила искането на алкохолния бос.

"Ръководството на ПРБ е на становище, че исканията за отвод целят персоналното компроментиране на прокурор Ангел Кънев и отстраняването му като наблюдаващ прокурор по посочените досъдебни производства. Неслучайно тези искания са разпространени в определени медии и така в публичното пространство преди официалното им депозиране в съответната прокуратура. Подаването на исканията за отвод е непосредствено след осъществено претърсване в дома на обв. Стайков в гр. София и откриването там на документ, който е от съществено значение за ангажиране на наказателната му отговорност", пише в позицията на държавното обвинение.

И допълват: "Ръководството на ПРБ изразява позиция в подкрепа на всеки прокурор, който изпълнява служебните си задължения в съответствие със закона и няма да допусне провеждането на подобни персонални атаки от страна на обвиняеми и свързани лица с цел осуетяване на разследването срещу тях. Ръководството на ПРБ счита, че прокурор Ангел Кънев не е извършил твърдяните нарушения и работата му по наблюдаваните от него досъдебни производства заслужава висока оценка".

Ето и пълния текст на съобщението на ПРБ:

На 18.07.2018 г. Специализираната прокуратура е образувала досъдебно производство за това, че в периода от 2015 г. до 2018 г.,  на територията на Република България е действала организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК, създадена с користна цел и с цел съгласувано  извършване на престъпления по чл. 234 от НК – държане и продажба на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон в немаловажни случаи -  престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. с ал. 2 от НК. По това досъдебно производство на 06.09.2018 г. като обвиняемо лице е привлечен и Миню Стайков, на когото са повдигнати и предявени обвинения за участие в посочената по-горе организирана престъпна група, както и за престъпления против данъчната система, извършени при условията на продължавана престъпна дейност. Наблюдаващ прокурор по делото е Ангел Кънев – прокурор от Специализираната прокуратура.

Прокурор  Кънев наблюдава и друго досъдебно производство, образувано на 09.10.2018 г. за това, че в периода от м. януари 2015 г. до м. октомври 2018 г.,  на територията на Република България е действала организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления, наказуеми с лишаване от свобода повече от три години - данъчни престъпления, документни престъпления, както и престъпления против паричната и кредитната система по чл.248а от НК..

На 02.05.2019 г. са постъпили искания от Миню Стайков за отвод на прокурор Ангел Кънев като наблюдаващ двете разследвания. По първото от тях Стайков е обвиняем, а по второто към 02.05.2019 г. няма никакво процесуално качество. Искане за отвод е постъпило и от свидетел, разпитван по второто наказателно производство. Исканията са идентични - с твърдения за неправомерни действия на прокурор Кънев във връзка с извършваните персонални данъчни ревизии на обв. Миню Стайков и членове на неговото семейство; за упражняване на психологически натиск върху друг обвиняем,  с цел даване на лъжливи показания; за свързаност и близки отношения с лица и търговски дружества /собствениците на "Винпром Пещера"/, за които се сочи, че са конкуренти на бизнеса, развиван от обв.Стайков и притежаваните от него търговски дружества. Последното се мотивира с данни за покупки на недвижими имоти, осъществявани от Ангел Кънев.

Съобразно НПК, по исканията за отводи незабавно се е произнесъл прокурор от Апелативната специализирана прокуратура. Те са отхвърлени, със следните мотиви:

- твърденията за неправомерни действия и намеса на прокурор Ангел Кънев при извършваните данъчни ревизии на Миню Стайков и членовете на неговото семейство са голословни и неподкрепени от каквито и да било доказателства;

- същото се отнася и до твърденията на обвиняемия М.Стайков за упражнен натиск от прокурор Ангел Кънев върху обвиняем при провеждането на разпит на 05.09.2018 г. в гр.Карнобат. От извършената проверка по повод на това твърдение се установи, че на посочената  дата  прокурор  Кънев  изобщо не е бил в гр.Карнобат. Процесуално-следствените действия по делото /по което е привлечен като обвиняем и Миню Стайков/  на 05.09.2018 г. в гр.Карнобат са извършвани под ръководството на друг прокурор от Специализираната прокуратура;

- напълно неоснователни  са и твърденията на Миню Стайков за близки връзки и познанство на прокурор Кънев с физически лица и търговски дружества развиващи конкурентен бизнес.

Проверка на последните твърдения е извършена и от главния прокурор Сотир Цацаров, до когото са били адресирани копия от молбите за отвод, с оглед данни за дисциплинарни нарушения. От информация в Имотния регистър, както и от представените нотариални актове и други документи е установено, че:

- през 2016 г. и 2017 г. прокурор Ангел Кънев е закупувал земеделски имоти в землищата на с. Малък Манастир, община Елхово, на с. Планиново, община Тополовград и на с. Козичино, община Поморие, вкл. и чрез търгове, провеждани на сайта на фирма "Агрион";

- както тези, така и други притежавани от него земеделски имоти /закупувани от частни лица/, са придобити на пазарни цени и плащанията по всички сделки са извършвани по банков път;

- паричните средства за тези сделки са с ясен и деклариран по съответния законов ред произход.

- прокурор Ангел Кънев не познава и не е имал каквито и да е контакти с лицата, сочени от обв. Стайков като конкуренти.

Ръководството на ПРБ е на становище, че исканията за отвод целят персоналното компроментиране на прокурор Ангел Кънев и отстраняването му като наблюдаващ прокурор по посочените досъдебни производства. Неслучайно тези искания са разпространени в определени медии и така в публичното пространство преди официалното им депозиране в съответната прокуратура. Подаването на исканията за отвод е непосредствено след осъществено претърсване в дома на обв. Стайков в гр. София и откриването там на документ, който е от съществено значение за ангажиране на наказателната му отговорност.

Ръководството на ПРБ изразява позиция в подкрепа на всеки прокурор, който изпълнява служебните си задължения в съответствие със закона и няма да допусне провеждането на подобни персонални атаки от страна на обвиняеми и свързани лица с цел осуетяване на разследването срещу тях. Ръководството на ПРБ счита, че прокурор Ангел Кънев не е извършил твърдяните нарушения и работата му по наблюдаваните от него досъдебни производства заслужава висока оценка.