Съдийската колегия ще напомни на правосъдния министър да обърне внимание на реформата във военното правораздаване
Идеите на военните магистрати за разширяване на компетенциите им и увеличаване на натовареността залежават цяла година
 
14 май 2019, 15:00 | Цветелина Янкова | Видяна: 507
 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще напомни на новия правосъден министър Данаил Кирилов да обърне внимание на идеите за реформа във военното правораздаване, които стоят на дневен ред още от лятото на миналата година. Това стана ясно на заседанието на ресорната колегия към кадровия орган, по време на което Даниела Марчева съобщи, че в правосъдното ведомство все още не е сформирана работна група във връзка с предложенията на военните съдилища от юни м.г. за разширяване на компетенциите им чрез законови изменения и респективно за увеличаване на натовареността им, която от години е на критично ниски нива.

Военните магистрати предложиха промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за административните нарушения. Според съдиите, за да се повиши натовареността им, те трябва да разглеждат делата за престъпленията, извършени от всички служители в системата на националната сигурност, както и извършените престъпления от граждански лица, когато обект на посегателството е личността на лице, служещо в органи на силите от системата за национална сигурност при изпълнение на служебните му задължения.

Военните съдии поискаха от законодателя още към тях по подсъдност да преминат и престъпленията с предмет имущество на Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Държавната агенция "Национална сигурност", Държавната агенция "Разузнаване" и Националната служба за охрана. Те искат още уволненията на военнослужещи, жалбите срещу наложени дисциплинарни наказания, с изключение на жалбите срещу актовете на министъра на отбраната, да са от тяхната компетентност.

Въпросните предложения преминаха през двете върховни съдилища и прокуратурата за становища още през октомври м.г., а на следващия месец бяха изпратени в правосъдното ведомство, където движението по тях спря.

"Макар че материалите относно предложенията са изпратени в Министерството на правосъдието още през ноември, разбирам, че все още не е сформирана работна група, която да се занимае с тях. Считам, че е добре да изпратим едно писмо до министъра на правосъдието с молба в най-кратък срок да се извършат всички необходими законови действия във връзка с изпратените предложения. Какво ще реши самата работна група е отделен въпрос, но трябва да има някакъв краен резултат и той трябва да е в обозримото бъдеще", заяви Марчева.

Предложението бе прието.