Само Лозан Панов не прие поканата за разговор с Прокурорската колегия за съдебната карта
Останалите членове на Съдийската колегия пожелаха да чуят повече за опита на колегите си с окрупняването, а датата на срещата ще бъде уточнена в четвъртък
 
11 юни 2019, 16:31 | | Видяна: 482
 

Председателят на ВКС Лозан Панов

 

Само председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов не прие поканата на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС), отправена до Съдийската колегия миналата сряда, за съвместно работно обсъждане на темата за прекрояването на съдебната карта.

За пореден път съдия №1 демонстрира крайно резервираното си отношение към държавното обвинение, като в случая не пожела да обсъди с половината на кадровия орган, която го представлява, най-важната за съдебната система тема. "Основната идея на разделяне на Съдийска и Прокурорска колегия бе всяка от тях да решава отделно проблемите. Доколкото се касае за съдебна карта, това е от компетнтността на Съдийската колегия. Нека кажем, че когато тези 11 прокуратури се закриха, не е имало работно обсъждане между двете колегии. Това бе решение на колегите от Прокурорската колегия, ние сме напълно автономни в това отношение. Не виждам причина такива решения да се взимат колективно. По отношение на военното правораздаване – нека припомня – има конкретни предложения. Не смятам, че подходът на Прокурорската колегия трябва автоматично да се пренесе и върху Съдийската колегия", възпротиви се Панов на поканата.

Даниела Марчева от своя страна поясни на председателя на ВКС, че членовете на Прокурорската колегия при всички положения са наясно със закона и знаят за това, че решенията се взимат автономно. "Колегите в Прокурорската колегия са запознати с тези неща и е добре да им отговорим официално на поканата. За мен лично ще бъде интересно да чуя техния опит и какво са постигнали. Има ли ползи от закриването на прокуратури и разкриването на териториални отделения", отговори Марчева.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев сподели същата теза. Атанака Дишева също подкрепи предложението за работна среща, но повдигна и въпроса за постигнатите до момента резутлати по проекта касаещ прекрояването на съдебната карта, разработван от ВСС по Оперативна програма "Добро управление", чийто ръководител е Гергана Мутафова от Прокурорската колегия. След което предложи да бъде изискана информация във връзка с него, която също да бъде дискутирана в рамките на срещата.

В крайна сметка, с 8 гласа "за" срещу гласа на Лозан Панов "против" Съдийската колегия прие поканата на Прокурорската колегия за съвместно обсъждане на проблема със съдебната карта. Датата на срещата ще бъде допълнително уточнена на 13 юни по време на следващото заседание на Пленума.