ВМРО предлага създаването на Карта Българин за сънародниците ни зад граница
Предвижда се срокът на валидност на документа да е 10 години
 
13 юни 2019, 13:06 | | Видяна: 86
 
 

ВМРО предлага създването на нов вид документ за самоличност, нарачен условно "Карта Българин". Идеята се съдържа в законопроект, внесен в четвъртък в Народното събрание. Предвижда се новият документ да се издава от Министерството на вътрешните работи на сънародниците ни зад граница и да е валиден за срок от 10 години, но, ако притежателят му прецени да остане на територията на страната, периодът може да бъде удължен.

Проектът бе представен в парламента от Юлиан Ангелов от ПГ "Обединени патриоти" по време на брифинг.  По думите му, законопроектът е подготвен по примера на Полша и Гърция, а с новия документ ще се дава право на българите зад граница да живеят и работят в България.

"Идеята на този законопроект е да подпомогнем нашите сънародници зад граница. Лицата, които са от български произход на територията на Украйна, Молдова, Македония, Албания, Сърбия и много други държави, да имат по-лесен достъп до родината майка", обясни депутатът и допълни, че така ще се преодолеят демографските проблеми, проблемите на пазара на труда и трудностите по получаване на българско гражданство.

Той уточни и, че удостоверяването на български произход ще става по реда на Закона за българите, живеещи извън границите на България. С новата "карта българин" сънародниците ни ще могат да пътуват и безвизово. По думите на Ангелов издаването няма да е обвързано със загуба на гражданство от съответната страна на произход, тъй като в много държави, в които има български емигранти, двойното гражданство не е разрешено. Такъв пример е Австрия. Той коментира още, че това е нов, различен документ за самоличност, който не дава право на глас.

"Целта му е наистина да облекчи нашите сънародници зад граница, включително и тези, които са от новата емиграция, които живеят от десетилетия навън и са получили друго гражданство", обясни Юлиан Ангелов.

Според вносителите, създаването на карта на лице от български произход, цели от една страна да даде правна регламентация на предвидения с проекта специален статут на лицата, принадлежащи към българските исторически общности, които са родени извън територията на Република България, както и на тези, които са родени тук, но са напуснали страната, като част от т. нар. "икономическа емиграция" и понастоящем са чужди граждани, но които поради законодателна забрана на своята държава не могат да притежават двойно гражданство и съответно да имат българско такова. "По силата на своя по-особен статут, тези лица следва да могат да получат редица улеснения, свързани с влизането си, престоя, социалния си статус, участието на пазара на труда и обучението си в България, което би се постигнало с въвеждането на такава нормативна възможност", гласят част от мотивите на законопроекта.

С предложените изменения императивно са посочени и условията, на които следва да отговаря всеки кандидат, а именно – да е лице, което няма българско гражданство, но българският му произход е установен с документите по чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България и има издадено удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина.