ВАС окончателно отмени повишението й в Наказателна колегия на ВКС
Членът на КАК Бонка Янкова няма да стане върховен съдия
Участието на съдията в Комисията и явяването й в конкурса противоречи на етичните норми, смятат върховните магистрати
 
13 юни 2019, 14:48 | | Видяна: 1493
 
 

Тричленен състав на Върховия административен съд (ВАС) отмени повишаването на съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище в Наказателна колегия на Върховния касационен съд (ВКС).

Делото във ВАС беше образувано по жалба на съдията от Военно-апелативен съд Румен Петков, който също участва в конкурса, против решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което в Наказателна колегия във ВКС бяха повишени първите четирима в класирането - Красимира Медарова, Невена Грозева - Недева, Надежда Трифонова – Велева и Бонка Янкова.

Назначението на съдия Янкова от окръжно ниво директно във ВКС, както и фактът, че членува в Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на ВСС, предизвикаха дебат и разнополюсни мнения и сред самите кадровици. Стигна се дори до там, че Съдийската колегия да влезе в принципен спор относно значението на понятието "конфликт на интереси". Накрая, кадровиците все пак се обединиха, че съдиите, които са членове на КАК, и междувременно участват в конкурсна процедура, се намират в конфликт на интереси.

С настоящото си решение тричленният състав от ВАС очевидно припознава дефиницията на Съдийската колегия и е отменил решенията, с които на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Бонка Василева Янкова - съдия в Окръжен съд – Търговище е повишена в длъжност "съдия" във Върховен касационен съд - Наказателна колегия, с ранг "съдия във ВКС и ВАС".

В мотивите за отмяната на решението на кадровиците е записано, че "участието на члена на КАК към СК на ВСС Бонка Янкова в конкурс за повишаване в длъжност "съдия" във ВКС – наказателна колегия и съответно назначаването й на позицията, за която кандидатства противоречи на етичните норми, които следва да се спазват за прозрачното и справедливо провеждане на конкурсите за кариерно израстване. Участието на член на КАК в конкурс, докато е член на комисията, води до нарушение на административнопроизводствените правила за този кандидат във всеки един етап - от откриването на конкурса до окончателното гласуване на всички участници. Нарушението е съществено, тъй като член на КАК (помощен орган на решаващия в случая административен орган-СК на ВСС) участва в конкурс, който е организиран и проведен от този орган".

Преписката се връща на Съдийската колегия за приключване на конкурсната процедура, съобразно мотивите на състава. Решението не подлежи на обжалване.