ВСС обсъди с експертите на ЕК предложенията на Данаил Кирилов за отговорността на тримата големи в съдебната власт
"Колективният орган не проявява пристрастност към определени позиции", декларирали кадровиците пред европейските чиновници, отговорни за Мониторинговия доклад
 
19 юни 2019, 15:54 | Правен свят | Видяна: 216
 
 

Петима членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) обсъдиха с експертната мисия на Европейската комисия (ЕК) напредъка на България във връзка с препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

Сред акцентите в дискусията са били и анонсираните от правосъдния министър Данаил Кирилов промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ), които целят изработването на ясен механизъм за търсене на отговорност и отстраняване от длъжност на т.нар. "трима големи" в съдебната система – председателите на Върховния административен съд (ВАС), Върховния касационен съд (ВКС) и главния прокурор.

Обсъдена е била и предстоящата процедура за избор на нов главен прокурор, като представителите на ВСС са разяснили на експертите от ЕК законовите изисквания и етапите на избора. Разговори са били проведени и относно бъдещите избори на ръководители на Специализираната прокуратура, Апелативната специализирана прокуратура и Апелативната прокуратура в София.

Пред представителите на ЕК е бил отчетен и ефектът от законодателните изменения за облекчаване натовареността на Софийски градски съд (СГС), като е било заявено, че след промяната в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 1 август 2018 г. по отношение на местната подсъдност на застрахователните дела, натовареността на Гражданско отделение в СГС е намаляла с 40 %, и се очаква ефектът да се мултиплицира и върху Софийски апелативен съд, като въззивна инстанция.

От ВСС са припомнили на представителите на ЕК, че вече са трансформирани 11 районни прокуратури в териториални отделения към съответните районни прокуратури, като е било посочено, че процесът продължава с преструктурирането на още 29 районни прокуратури, които да бъдат трансформирани в териториални отделения към 15 районни прокуратури. След решението на Прокурорската колегия на ВСС от сряда, заплануваните за оптимизиране обвинения бяха редуцирани до 28 на брой.

В края на срещата членовете на ВСС са заявили пред европейските експерти, че при отстояване независимостта на съдебната власт "колективният орган не проявява пристрастност към определени позиции, работи професионално и доколкото заседанията са публични, решенията се приемат при гарантирана откритост, като може да се проследят мотивите на всеки един член на ВСС, за какво и как гласува".