Бившият правосъден министър и този на отбраната против разширяването на компетенциите на военните съдии
Съдийската колегия на ВСС иска закриването на по един щат във Военния съд, Военно-апелативния съд и РС- Сливница и разкриването им в районните съдилища в Нова Загора, Перник и Ботевград
 
25 юни 2019, 15:21 | | Видяна: 591
 
 

Правосъдното ведомство, в лицето на предишния министър Цецка Цачева, както и министърът на отбраната Красимир Каракачанов са изразили отрицателни становища по предложенията на военните съдии за законодателни изменения, свързани с разширяване на компетенциите им и респективно увеличаване на кризисно ниското им натоварване. Становищата на Цачева и Каракачанов са депозирани още миналата година в Министерството на правосъдието, но за тях се заговори едва сега във връзка с констатациите в Анализа на натовареността на съдилищата за 2018 година, приет от Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) във вторник.

В него се правят за пореден път заключенията, че натовареността на военните съдии продължава да стои под санитарния минимум и се припомня, че проектът на магистратите за разширяване на компетенциите им е в правосъдното ведомство, но по него все още няма сформирана работна група. Становищата по предложенията от правосъдното министерство и това на отбраната подсказват, че такава едва ли скоро ще има.

Според бившия правосъден министър Цецка Цачева, във връзка с проекта на военните магистрати за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който се предлагат изменения и в Наказателния кодекс (НК), Административно-процесуалния кодекс (АПК), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), част от направените предложения "противоречи на общите принципи на съдопроизводствените правила в Република България, както и на характера на образуваните производства по Указа за борба с дребно хулиганство (УБДХ), който е изцяло административно-наказателен".

Военният министър Каракачанов пък дори допуска, че част от предложенията могат да влязат в противоречие с Конституцията. Става дума за идеята делата срещу дисциплинарни наказания на военни да се гледат като касационна инстанция именно от военните съдии. Министърът на отбраната е "против" и идеита за промени в АПК, с които, според него, "ще се ограничи достъпът до правосъдие и ще се увеличат разходите за обжалване".

"Като цяло предложените промени въвеждат нов подход към към определянето на подсъдността на военните съдилища, посредством включването на всички органи от сферата на сигурността, търговските дружества, в които правата на държавата в капитала се упражняват от такива органи, както и лица, имащи отношение към престъпления, засягащи сигурността на страната. Ето защо въпросът би следвало да се подложи на широк обществен дебат с оглед намирането на еднозначно и правилно от конституционна гледна точка решение", пише в становището на Каракачанов.

 

Закриват два щата за съдии във Военния и Военно-апелативния съд

 

Междувременно, Съдийската колегия на ВСС реши, че окончателно ще предложи на Пленума в четвъртък да закрие по една щатна бройка във Военния съд, Военно-апелативния съд и РС- Сливница и да ги разкрие в районните съдилища в Нова Загора, Перник и Ботевград, които са сред най-натоварените в страната.

 

Въпросът вече веднъж бе отлаган миналия четвъртък, тъй като настоящият правосъден министър поясни, че се чакало становище относно закриването на двата щата във военните съдилища от министъра и началника на отбраната. За това бил сигнализирал председателят на Военно-апелативния съд Димитър Фикиин, който очаквано е „против“ съкращаването на бройки за съдии от органа, който ръководи.

 

Становище от началника на отбраната ген. Атанас Боцев обаче вече има и то също е негативно относно предлаганата трансформация. Според ген. Боцев закриването на щат във Военно-апелативния съд е „нецелесъобразно“.

 

„При тази натовареност оправдано ли е да поддържаме тази щатна численост на военните съдилища“, заяви кадровикът Даниела Марчева, която е и председател на Комисията по натовареност към Съдийската колегия на ВСС.