Съдийската колегия на ВСС пита
Образуват ли се в съдилищата кухи дела за надуване на статистиката?
ИВСС трябва по-стриктно да проверява спазването на Правилника за администрацията, смятат съдебните кадровици
 
09 юли 2019, 11:32 | Цветелина Янкова | Видяна: 1067
 
 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) поиска от Инспектората към кадровия орган по-стриктно да проверява дали се спазва Правилникът за администрацията в съдилищата по отношение на образуването на дела.

Причината за това станаха констатациите в Анализ на нарушенията при образуването на дела, констатирани от ИВСС в периода 2016-2018 година, извършен от Комисията по натовареност към Съдийската колегия. Нередности при инспекцията на Инспектората не са констатирани, което даде повод Съдийската колегия да попита дали проверките се правят достатъчно задълбочено и най-вече дали в съдилищата се образуват т.нар. "кухи дела", чиято цел е да надуват статистиката за натовареността в органите на съдебната власт.

"Няма как на база тези прокверки да се изведе извод дали съдилищата са нарушили правилника", посочи кадровикът Даниела Марчева, председател на Комисията по натовареност, и обясни, че анализът е показал, че в някои съдилища има "нееднакви практики" за образуване на делата, което накрая води и до изкривяване на данните за натовареността в органите на съдебната власт.

Комисията, която Марчева ръководи, е констатирала, че "доколкото от приетия Анализ на нарушенията на Правилника за администрацията в съдилищата по отношение е видно, че извършените от ИВСС проверки в периода 01.01.2016г.-31.12.2018 г. не са имали за предмет установяване на спазването на разпоредбата на чл.80 ПАС с оглед не само евентуални нарушения, но и противоречива практика при образуването на различните видове дела с оглед статистическите данни за натовареността и ефекта на тези нарушения на буквата и духа на цитираната разпоредба, е целесъобразно да се възложи на ИВСС, на основание чл. 54 ал.1 т.3 ЗСВ, при всички последващи проверки да осъществява контрол в тази връзка и да сигнализира органите по чл.54 ал.1 т.5 ЗСВ при евентуални нарушения. Събраната информация ще е необходима за създаване на единни стандарти при образуването на делата и влиянието на този процес върху данните за натовареността, които следва да бъдат максимално обективни и законосъобразна основа за взимане на обосновани решения във връзка с неравномерната натовареност".

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков от своя страна посочи, че е необходим единен метод за отчитaнето и проверката за образуването на дела изобщо. "Образуват се т.нар. "кухи бройки", ние трябва да имаме един метод да ги разпознаваме", поясни председателят на ВАС.

"Ако искаме да получим цялостна картина какво става в съдилищата и дали има практика за образуване на т.нар."кухи дела", ние трябва да възложиме една нова проверка, която да обхване последните 2 години и най-вече да се види дали това се отразява на статистиката. Иначе не можем да придобием цялостна картина", заяви Олга Керелска.  

Даниела Марчева от своя страна напомни на Керелска, че ИВСС няма възможнст да върши нищо повече от това, което вече е заложено в годишната програма, тъй като няма капацитет за допълнителни инспекции, извън плануваните.

Накрая, кадровиците приеха за сведение анализа на Комисията по натовареност и го изпратиха на ИВСС с уговорката, че е необходимо инспекторите да обръщат внимание и на образуването на делата в бъдещите проверки.