Прокурорка не иска да освободи ведомствено жилище, извеждат я принудително
Десислава Кайнакчиева от СГП е получила няколко писма от ВСС, но тя отказала да напусне имота, който обитава от 2008 г.
 
18 юли 2019, 12:41 | | Видяна: 1842
 
 

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие решение за отправяне на искане до Областния управител на София за принудителното извеждане на прокурорката от Софийската градска прокуратура (СГП) Десислава Кайнакчиева от ведомственото жилище, което тя обитава от близо 11 години. Имотът, собственост на съдебната власт, се намира в ж.к. "Красно село". 

По силата на чл. 80, ал. 1 от Закона за държавната собственост "имот - държавна собственост, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на областния управител, въз основа на мотивирано искане на съответния министър или ръководител на ведомство". В случая нуждата от ползването на имота не е отпаднала, но новите правила ограничават срока, в който магистратите могат да живеят в апартаменти от жилищния фонд на ВСС. Измененията се наложиха заради драстичния случай, при който бе установено, че един от членовете на кадровия орган – Атанаска Дишева – 12 години живее във ведомствен апартамент срещу месечен наем от малко над 200 лв. Дишева продължаваше да ползва имота, въпреки, че дори вече не беше редови магистрат. За да преустанови тази практика, ВСС промени правилата и реши, че съдиите, прокурорите и следователите, на които се отпускат такива жилища, ще могат да ги обитават не повече от 5 години.

Сега прокурор Кайнакчиева трябва да напусне жилището, в което живее от 7 ноември 2008 г., принудително, тъй като от кадровия орган са й изпратили няколко предизвестия за освобождаване на имота, но тя е отказала да го направи.