Бившият зам.-председател на АСНС Петя Колева стана върховен съдия
Съдийската колегия на ВСС назначи съдията в Наказателна колегия на ВКС, вместо Бонка Янкова от ОС-Търговище
 
23 юли 2019, 13:03 | Цветелина Янкова | Видяна: 891
 
 

С 10 гласа "за" срещу 1 "против" Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) повиши бившия зам.-председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Петя Колева-Рушанова в Наказателна колегия на Върхвония касационен съд (ВКС).

Назначението на съдия Колева-Рушанова идва след като тричленен състав на Върховия административен съд (ВАС) отмени повишаването на съдия Бонка Янкова от Окръжния съд в Търговище на същото място във ВКС. ВАС не допусна съдия Янкова да стане върховен магистрат, тъй като сметна, че участието й в конкурса за повишаване "противоречи на етичните норми" и се явява конфликт на интереси заради едновременното й членство в Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към ресорната колегия на кадровия орган.

Делото във ВАС беше образувано по жалба на съдията от Военно-апелативен съд Румен Петков, който също участва в конкурса, против решението на Съдийската колегия, с което в Наказателна колегия във ВКС бяха повишени първите четирима в класирането - Красимира Медарова, Невена Грозева - Недева, Надежда Трифонова – Велева и Бонка Янкова.

След решението на съдиите от ВАС, преписката бе върната в Съдийската колегия за довършване на конкурса и за назначаването на следващия поред в класирането на освободеното от съдия Бонка Янкова място.

На заседанието си във вториник кадровиците обаче не назначиха първия класиран под чертата след съдия Янкова, а именно военният съдия Даниел Луков. След излизането на калсирането в конкурса за Наказателна колегия на ВКС, той също бе подал жалба срещу резултатите във ВАС, но по-късно я оттегли. В мотивите си да не го назначат на освободения от Янкова щат, съдебните кадровици изтъкнаха аргумента, че оценката за професионалните качества на съдия Луков не е достатъчно убедителна и в нея фигурират констатации за слабости по отношение на мотивирането на повече от един съдебни актове. След кратък дебат, Съдийската колегия се обедини, че няма да гласува доверие на военния съдия.

В случая съдия Петя Колева-Рушанова се яви втора, след Луков, под чертата, нейната оценка е отлична, а становището на Етичната комисия е, че притежава моралните и нравствени качества да заеме свободния щат. След което Съдийската колегия я назначи. Само Олга Керелска гласува "против".