Правителството дава на АССО и ВАС нови съдебни сгради
Новото управление на имотите ще влезе в сила след като Здравното министерство получи друг имот на бул. "Цариградско шосе"
 
11 септември 2019, 13:08 | | Видяна: 834
 
 

Правителството предоставя на Административен съд София-област (АССО) и на Върховния административен съд (ВАС)  две нови съдебни сгради, става ясно от решение на Министерски съвет от сряда.

Имотите, които са публична държавна собственост и ще влязат във владението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за нуждите на двете съдилища, се намират в район "Възраждане", съответно на бул. "Стамболийски" № 39 (дворно място заедно с построената в него 5-етажна масивна сграда и сутерен) и на пл. "Света Неделя" № 5 (административна сграда на един подземен и 6 надземни етажа).

До сега имотите са стопанисвани от Министерството на здравеопазването, но вече са с отпаднала за ведомството необходимост. С решението на правителството се правят първи стъпки за решаването на един от най-сериозните сградни проблеми на столичните съдилища. На 9 май 2019 година ВСС даде съгласие председателят на ВАС Георги Чолаков да започне преговори с изпълнителната власт за предоставянето на сграда за нарасналите нужди на административното правораздаване.

В случая се налага преместване на АССО, който към момента се помещава на ул. "Съборна", заедно с още няколко органа на съдебната власт. Причините за това са две – увеличеният брой дела, който постъпват в съда, вследствие на промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), при които съдът пое като първа инстанция делата срещу актове на ключови регулатори като Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и т.н, както и изключително скъпият наем (по 76 хил. лв. месечно), който кадровият орган плаща за настоящата сграда на съда. ВАС също се нуждае от повече пространство заради големия брой дела и предстоящото увеличение на състава на съда с поне деветима нови върховни съдии, след приключването на обявения от кадровия орган конкурс за повишаване.

Решението за новото управление на имотите ще влезе в сила след придобиване от държавата и предоставяне за управление на Министерството на здравеопазването на нова административна сграда, част от комплекс административни сгради, на бул. "Цариградско шосе" в столицата. Предвижда се новото здание да бъде изградено в срок от 21 месеца от страна на "Държавна консолидационна компания" ЕАД.