Съдебният кадровик Боряна Димитрова алармира:
Криза за съдебни заседатели е обхванала цялата страна, наказателните дела може да блокират
Нужни са или законодателни изменения, или повишение на възнагражденията, смята членът на Съдийската колегия към ВСС
 
07 октомври 2019, 08:27 | Цветелина Янкова | Видяна: 851
 
 

Криза за съдебни заседатели е обхванала цялата страна. За това алармира съдебният кадровик Боряна Димитрова, която е получила редица писма от председатели на съдилища у нас заради дефицита на кандидати да упражняват тази дейност. Проблемът, за който съобщава Димитрова, е включен като точка в дневния ред на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) за заседанието, насрочено във вторник.

Според съдебния кадровик, мандатите на съдебните заседатели в по-голямата част от съдилищата в България изтичат в края на годината, но сериозен проблем се създава заради липсата на подадени документи от кандидати за съдебни заседатели в редица Общински съвети или пък желаещите да участват в правораздаването са "неприемливо малко".

В тази връзка Димитрова предлага Съдийската колегия да предприеме мерки за разкриване и преодоляване на причините за проблема, като според нея, те могат да се крият както във високите изисквания към съдебните заседатели, регламентирани с последните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ), така и в изключително ниското възнаграждение, което получават.

Според актуалния ЗСВ, част от изискванията за съдебните заседатели са – да не са по-млади от 21 години и по-възрастни от 68 години, нямат право на втори 4-годишен мандат, на участие в политическия живот, както и да работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.

В чл. 73 от ЗСВ пък е регламентирано възнаграждението им, което на ден се равнява на една двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден.

В случая, Боряна Димитрова е категорична, че решението на проблема с липсата на съдебни заседатели се нуждае от намесата на Съдийската колегия, тъй като "касае пряко правораздавателната дейност" и има опасност от блокиране на разглеждането на наказателни дела. В тази посока тя предлага кадровиците да изпратят сигнал до Министерството на правосъдието или Правната комисия на Народното събрание относно действието на раздел II, глава IV, чл. 66-75а от ЗСВ, който регламентира изискванията относно съдебните заседатели и тяхното възнаграждение, за извършване на оценка на въздействието и, ако е необходимо, да се предприеме законодателна промяна. Като алтернатива Димтирова предлага да се измени Наредба № 7/28.09.2017 на ВСС в частта относно възнагражденията на съдебните заседатели или Колегията да апелира от името на съдебната власт "за законово участие на обществото в правораздавателния процес".