Председателят на Районен съд-Плевен поема Административния съд в града
Съдийската колегия единодушно избра съдия Бойка Табакова за ръководител на Административния съд в Стара Загора
 
08 октомври 2019, 10:37 | | Видяна: 919
 

Административен съд-Плевен

 

Даниела Дилова, която към момента е председател на Районния съд в Плевен, бе избрана за ръководител на Административния съд в града.

"Админситративен съд-Плевен е доста добре организиран орган на съдебната власт. При наличие на противоречива практика се ангажирам да провеждам регулярни събрания за обсъждане на възникналите проблеми", посочи в началото на изложението си кандидатът.

Тя бе попитана от председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков как ще процедира след промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след които част от делата станаха едноинстанционни и редът за разглеждането им е променен. Съдия Дилова посочи отново, че противоречивата практика подлежи на обсъждане с колегите й от Административен съд-Плевен и подчерта, че при бъдещо възникване на проблеми е в готовност да се обърне и към Аналитичното звено на ВАС за тълкуване на закона.

Атанаска Дишева пък я попита дали в Административен съд-Плевен има дела с обществен интерес и как би организирала дейността си във връзка с такива случаи. "При всички случаи, когато има дела с висок обществен интерес, ролята на председателя е да запознае, дали чрез прессъобщение, дали по друг начин да обясни движението по тези дела, а ако има съдебен акт – да запознае обществото със съдържанието му. Хубаво е и въпросният акт да бъде публикуван на страницата на съответния съд, за да няма превратно и тенденциозно тълкувне на фактите", отговори кандидатът.

Пръв думата за изказвания взе председателят на ВАС Георги Чолаков, който посочи, че ще подкрепи кандидатурата на съдия Дилова. "Тук вероятно ще възникне въпросът дали е редно колега от по-ниско ниво да заеме ръководен пост на по-високо ниво. По отношение на качествата на съдия Дилова няма никаква забележка. Считам, че кандидатът има необходимите качества и тук говорим за класически случай на изключение", заяви Чолаков.

Красимир Шекерджиев сподели мнението на председателя на ВАС. "Нямам съмнение, че тя има капацитета, желанието и е достатъчно дейна, за да се справи със задачите на поста, за който кандидатства", каза и Шекерджиев.

С 11 гласа "за", срещу единствения глас на Олга Керелска "против", настоящият председател на Районен съд – Плевен, стана ръководител на Административния съд в града.

Съдийската колегия проведе и още един избор – за административен ръководител на Административен съд – Стара Загора. За поста бе избрана Бойка Табакова, която ще поеме втори мандат начело на съда. Тя е била подкрепена единодушно и от Общото събрание на съда. "Управленският ми и личен опит би ми спомогнал да взема адекватни управленски решение. В предходния ми мандат успях да запазя добрите постижения и да надградя добрия микроклимат изграден в съда. Основните предизвикателства пред административните съдилища е постоянно нарастващият брой на делата и усложняването на материята", посочи съдия Табакова и уточни, че след промените в АПК натовареността е нарастнала с 5% на съдия, а броят на делата се е увеличил с над 17%.

Накрая, съдия Табакова посочи, че ще адмирира практиката за продължаващи обучения на магистратите и сужителите в екипа на Административен съд-Стара Загора и ще положи усилия за максимална прозрачност за обществото при постановяване на актовете на съда.

"Тя доказа, че е не само добър професионалист, но и добър организатор и аз смятам, че най-логичното, което можем да направим е да я подкрепим за втори мандат", заяви по отношение на кандидата Георги Чолаков. Цветинка Пашкунова и Боян Магдалинчев споделиха това становище, след което с 12 гласа "за" Колегията я назначи за втори мандат начело на Административния съд в Стара Загора.