Доклад за последната 1 година показа:
Съдийската КАК не работи, блокирала е системата
Конституираха новия състав на Комисията, отново непълен
 
08 октомври 2019, 11:39 | Цветелина Янкова | Видяна: 1604
 
 

Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), чийто мандат изтича, не работи и е блокирала системата. Този извод изведе зам.-председателят й Красимир Шекерджиев, който е и член на Колегията, при представянето на отчета за дейността на Комисията за последната 1 година.

Кадровикът Драгомир Кояджиков беше още по-радикален и посочи, че КАК не само, че не работи в този си вид, а и нищо не е свършила в последния си мандат. И пресметна, че за последната година на член на КАК от професионалната квота са се падали по едва 18 атестации за година.

"Проблемът с атестирането не е в членовете на КАК, а в начина, по който законодателят го е уредил. Предходните Комисии не са успели да направят и 50% от това, което е свършено в последната година", отговори Шекерджиев и поясни, че към момента малко над 200 атестации са направени през последния мандат на Комисията и са останали малко над 300. "Това е категорично невъзможно да се свърши до края на мандата. В тази държава всичко става на принципа проба-грешка. Време е да кажем, че сме в хипотеза на грешка. Вече е време да направим подробен анализ на случващото се и да кажем, че на практика на този етап сме блокирали системата", посочи Красимир Шекерджиев и допълни, че не отправя упрек към членовете на КАК от професионалната квота, а директно към законодателя, изготвил модела на работата й.

Атанаска Дишева пък припомни, че този дебат е пряко свързан с предложените изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които касаят атестирането на магистратите. Идеята е настоящият модел за дейността й да бъде премахнат и да бъде върнато старото положение отпреди 2016 година, при което помощни атестационни комисии към всеки съд да подпомагат дейността на централизираната структура на Комисията, която само да анализира предоставените данни. "Да, вярно е, че се подават много заявления за преместване, местата, които се обявяват, са много накуп, като последното е извод от това, че конкурси се провеждат рядко. Критиката тук за старото положение е, че няколкото комисии оценяват по различен начин, като в резултат се получава нееднакво оценяване в зависимост от комисията, която е оценявала. При събеседването се стигаше до ситуации, в които един кандидат е изпитван по 5 минути за изключително маловажни неща, а друг беше изпитван по 30 минути по сериозни и важни въпроси", заяви Дишева.

"Чакаме и се надяваме. Идеята е в това, че е по-разумно цялата тази работа да се върши не от 13 човека от професионалата квота, а от 200 съдии от всички съдилища. Никога не съм смятал, че един професионален съдия има проблем да се яви на устно изпитване. И аз съм се явявал – губил съм, печелил съм и съм изпитвал. Такъв е животът", отговори Шекерджиев, подкрепяйки идеята на законодателя за промени в ЗСВ и конституиране на помощни атестационни комисии към съдилищата.

Предстои предложенията за изменения в ЗСВ, които касаят пряко настоящия проблем, да бъдат гласувани на второ четене в пленарна зала на Народното събрание. 

 

Конституираха новата КАК, отново непълна

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) конституира новия състав на Комисията по атестирането и конкурсите, който както и миналата година отново е непълен.

 

За членове на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия са избрани до момента – от Пленума на Върховния административен съд – Весела Орлинова Павлова и Захаринка Димитрова Тодорова – съдии във Върховния административен съд.

 

Избраните от Пленума на Върховния касационен съд са Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич (гражданска материя), Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя), Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна (търговска материя) и Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя).

 

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Пленумът на ВКС избира за членове на Комисията 10 действащи съдии, разпределени - 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право. Пленумът на ВАС пък трябва да излъчи трима съдии, като неговата квота вече е попълнена, тъй като мандатът на Марина Михайлова, която е встъпила като член през май, все още не е изтекъл.