Дебат в Съдийската колегия
Пречи ли миналата принадлежност към ДС на избора на съдебни заседатели?
Кадровиците искат от МП оценка на въздействието на ЗСВ, относно липсата на желаещи граждани да се включат в правораздаването
 
08 октомври 2019, 12:47 | Правен свят | Видяна: 395
 
 

Интересен дебат в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предизвика проблемът с липсата на съдебни заседатели, за който алармира кадровикът Боряна Димитрова. Мандатите на настоящите заседатели изтичат в началото на 2020 година, а в Общинските съвети или няма желаещи да се включат в правораздавателната дейност, или те са изключително малко, което крие риск от блокиране на наказателните дела в страната.

На фона на разнопосочните предложения по темата в рамките на заседанието на Колегията – от отлагане на дебата за събиране на повече информация, до изпращане на казуса в Министерството на правосъдието – се открои един любопитен детайл, подсказан от Драгомир Кояджиков – пречи ли миналата принадлежност на определен гражданин за избора му за съдебен заседател.

"Проблемите са възникнали в този мандат – това е моят извод. Не мисля, че проблемът е законодателен или във възнаграждението. Ще ви кажа, какво са ми казали хора, съдебни заседатели – ние нито един път не сме влезли в съдебна зала, а други хора нон стоп са избрани да участват в заседания. Тези ограничения, уважаеми колеги, които към момента съществуват в ЗСВ, имат пряко отношение към принципите, на които трябва да се подчиняват съдебните заседатели - независимост. Очевидно е прието, например, че принадлежността на някого към ДС е знак за зависимост. Ние можем да сигнализираме, но не смятам, че там е решението", заяви Драгомир Кояджиков.

Това негово изказване предизвика Боряна Димитрова. "Трябва да се обясни, че в съдилищата много отдавна съществува система за случайно разпределение на съдебните заседатели и никой не си ги избира лично. Още ли някой от вас вярва, че някой лично си посочва съдебните заседатели?", заяви Димитрова.

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов от своя страна предложи, въпреки спешността на ситуацията, да се прави нов анализ и да се търси повече информация относно причините хората да отказват да се включат пряко в правораздавателната дейност. "Ако тази тенденция продължава и няма кандидати, ние трябва да анализираме на какво се дължи. Ако е на законово ниво, трябва да обсъдим дали критериите да бъдат занижени, ако е въпрос на възнаграждение – да обсъдим дали да бъде увеличено. Не знам доколко Министерството на правосъдието може да реагира в случая, защото ако нямаме достатъчно ясна представа защо – дали причините са еднакви за различните региони, то по-скоро не можем да реагираме към момента", заяви Панов.

Председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков призова Боряна Димитрова да настоява пред админситративните ръководители на съдилищата да конкретизират причните за проблема в най-кратки срокове, за да може Съдийската колегия евентуално да инициира законодателни изменения.

"Председателите не могат да кажат повече от това, което казват в момента. Говорили са с председателите на Общинските съвети, те са казали, че хората не искат да участват, процедурата е много сложна и тежка. Каквото и да анализираме, ние не сме хората, които трябва да анализират действията на един закон, до края на годината трябва да се реши какво правим, тъй като мандатите изтичат. Предлагам ви да помислим за предложение до МП и Правната комисия в парламента за положението, което е в момента. Да премахнат тези ограничения за възраст и повече от два мандата и т.н.", отговори Боряна Димитрова.

Нямаме време за допълнителна информация и анализи – подкрепи я и Цветинка Пашкунова.

Накрая, Съдийската колегия все пак реши, че ще сигнализира правосъдното ведомство за проблема, за да се направи оценка на въздействието на действащата нормативна уредба и да се предприемат спешни мерки срещу липсата на съдебни заседатели.