Трансформация на съдийски щатове от страната в СРС предизвика спор във ВСС
Олга Керелска и Атанаска Дишева настояха да не се съкращават щатове в РС-Тутракан, тъй като натовареността му нараствала
 
07 ноември 2019, 10:05 | | Видяна: 739
 
 

Трансформация на съдийски щатове от четири районни съдилища в страната в Софийския районен съд (СРС) предизвика спор в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Става дума за одобреното от Съдийската коелгия на ВСС преместване на бройки от съдилищата в Карлово, Тутракан, Трън и Тетевен в столичния районен съд.

В рамките на заседанието на Пленума Олга Керелска взе думата и поясни, че след гласуването в Съдийската колегия, е постъпило допълнително становище от административния ръководител на РС-Тутракан. В него се изтъква, че при обсъждането на съкращаването е взето предвид, че се взимат бройки, които от години не са заети. Председателят на РС-Тутракан обаче твърди, че предстои една от тях да бъде заета в най-кратък срок, поради което се противопоставя на намаляването на щатната численост там. Затова Керелска предложи от групата на съдилищата, от които предстои да се вземе бройка, да отпадне РС-Тутракан.

Драгомир Кояджиков от своя страна не намери основание това да се случва и дори се обърна към кадровиците от Прокурорската колегия, които също участват в гласуването по въпросите за промяната на щатната численост на органите на съдебната власт,"да не подменят вота на Съдийската колегия".

Атанаска Дишева пък настоя на тезата на Олга Керелска и посочи, че имала данни, че в РС-Тутракан натовареността нараствала.

"Проблемите на СРС няма да се решат с местене на тези свободни бройки. Проблемите на СРС са конкурсите", заяви и Севдалин Мавров, обосновавайки вота си "против" даването на щатовете от четирите съдилища на СРС.

Все пак Пленумът отхвърли предложение на Керелска и гласува "за" съкращаването на щатове в районните съдилища в Карлово, Тутракан, Трън и Тетевен в полза на СРС.